Склад — частина слова, що вимовляється одним поштовхом видихуваного повітря.
Щоб знати скільки у слові складів, потрібно порахувати кількість голосних звуків.
 
СКЛАДИ.png
 
Склад може складатися з:
  • одного голосного звука (\(о\)-са);
  • голосного та одного і більше приголосних (о-\(сінь\)).
Зверни увагу!
Слово, яке містить у собі лише \(1\) склад, називається односкладовим (мак, кінь).
Слово, що складається з \(2\)-х складів, є двоскладовим (ко-са, ма-ма).
Слово, що має \(3\)і більше складів, називається багатоскладовим (о-пе-ра, кон-суль-та-ці-я).
Склади бувають закритими і відкритими.
Закритий склад закінчується на приголосний звук, відкритий — на голосний.
Склад може бути прикритим і неприкритим.
Прикритий склад починається приголосним, а неприкритий — голосним звуком.
В українській мові переважають прикриті та відкриті склади.
Склад, на який падає наголос, називається наголошеним.
Правила сучасного складоподілу
Зверни увагу!
Складоподіл української мови не є довільним, а суворо підпорядковується правилам.
Правило 1
Приголосний звук, що стоїть між голосними, належить до наступного складу: о-сінь, пра-ліс, се-ло.
 
Правило 2
Коли між голосними є декілька приголосних, то сонорні звуки (в, м, н, л, р, й), які стоять після голосного, належать до попереднього складу, а звуки, що йдуть після них, — до наступного: гай-ка, мір-ка.
 
Правило 3
У випадку знаходження між голосними кількох приголосних, після наголосу один з них відходить до попереднього, а решта — до наступного складу: мас-ло, каз-ка.
 
Правило 4
Якщо після ненаголошеного складу стоїть кілька приголосних, то всі вони, крім й, в, л, відходять до наступного: се-стра, про-стежити.