Корінь — це спільна частина споріднених слів.
Щоб визначити корінь, необхідно підібрати декілька спільнокореневих слів і знайти частину, яка однакова в усіх словах.
 
Однак, іноді бувають випадки, коли в корені окремі звуки  змінюються. Таке явище називається чергуванням звуків.
Приклад:
слОва — слІв
сЕло — сІльський
Чергування відбувається при:
  • зміні слова: кІнь — кОня;
  • утворенні спільнокореневого слова: пЕро — пІр'їна. 
Чергування  — це зміна звуків у коренях під час утворення нового слова чи зміні слова.
Зверни увагу!
При чергуванні не зникає спільність значення і слова залишаються спорідненими.
Розглянемо найпоширеніші випадки чергування.

[о] — [і]
гОри — гІрський
 
[е] — [і]
пЕчі — пІч
Зверни увагу!
Таке чергування залежить від того, як слово ділиться на склади.
Поспостерігай на прикладах.
 
Поділимо на склади слова:
нО-чі — нІч-ний
па-пЕ-ри — па-пІр
 
Звуки [о] та [е] знаходяться у відкритих складах, а в закритих складах з’являється звук ]
Отже, у більшості слів відбувається чергування звуків [о], [е], які стоять у відкритому складі, зі звуком [і], що стоїть у закритому складі.
Зверни увагу!
Чергування не є обов’язковим у всіх словах!
Приклад:
Звук [о] у відкритому складі слова «мО-ря» не змінюється на інший у закритому складі «мОр-ський».
В українській мові є і інші випадки чергування голосних звуків в коренях слів.