У коренях слів часто відбувається чергування голосних звуків.
Чергуватися можуть і приголосні звуки.
Приклад:
книГа — книЗі
ріКа — ріЧка
Чергування — це заміна одних звуків на інші, яка відбувається при зміні слова або утворенні спільнокореневого слова.
Зверни увагу!
Чергування не змінює значення слів, їх загальний зміст зберігається.
Чергування відбувається при:
  • зміні слова: дороГа — дороЗі;
  • утворенні спільнокореневого слова: муХа — муШка. 
Розглянемо найпоширеніші випадки чергування приголосних у корені.
 1.png
Приклад:
НоГа — ноЗі — ніЖка.
2.png
Приклад:
РуКа — руЦі — руЧка.
3.png
Приклад:
ВуХо — вуСі — вуШко.
В українській мові зустрічаються інші випадки чергування приголосних звуків при утворені споріднених слів або зміні слова.