В українській мові дзвінкі приголосні звуки в кінці слів завжди вимовляються дзвінко.
У більшості слів приголосні звуки звучать чітко і в середині слова.
Зверни увагу!
Але є такі слова, у яких приголосні звуки уподібнюються до своїх парних звуків.
У такому випадку звук позначають на письмі не так, як він вимовляється.
  
Щоб уникнути помилки, у ситуації, коли виникає сумнів, яку букву писати , необхідно робити перевірку.
Для цього треба так змінити слово чи дібрати споріднене, щоб після невиразного приголосного був голосний.
Приклад:
Кігті — кіготь.
Боротьба — боротися.
Однак не всі слова з сумнівним приголосним у середині слова можна перевірити за правилом.
Приклад:
Вокзал 
Правопис слів, до яких не можна підібрати перевірне слово, необхідно звіряти за орфографічним словником.