Правопис слів з ненаголошеними голосними [е] або [и] в коренях необхідно перевіряти за орфографічним словником.
3.png
Орфографічний словник містить перелік слів, правопис яких не можна перевірити за будь-яким правилом.
У словнику вказано, як треба правильно писати слова. В словах визначені наголоси та виділені орфограми.
 4.png
Зверни увагу!
Слова в орфографічному словнику розташовані за алфавітом.
Щоб знайти слово в орфографічному словнику необхідно орієнтуватися на його першу букву. Після того, як ти знайдеш у словнику розділ, у якому розміщені слова, що починаються на потрібну букву, треба почергово брати до уваги наступні букви слова.
Приклад:
Знайдемо у словнику слово «телефон».
У цьому слові перша буква «т». Відкриємо сторінку, на якій записані слова на букву «т». Ця буква знаходиться в другій половині алфавіту після букв «р», «с».
 5.png
Тепер звертаємо увагу на другу букву — «е». За алфавітом ця буква йде після «а», «б», «в», «г», «ґ, «д». Опускаємося по списку нижче слів, у яких на другому місці стоїть якась з цих букв, і знаходимо слова, що починаються на «те-». Серед них знаходимо слово «телефон».
6.png
Прочитай це слово, та зверни увагу на те, якими буквами позначаються ненаголошені звуки. Запам'ятай написання слова.
Треба якомога частіше користуватися орфографічним словником. Завдяки цьому ти навчишся правильно писати слова.