В українській мові існує 6 самостійних частин мови.
Слова, що означають назву предмета і відповідають на питання хто? або що?, називаються іменниками.
Приклад:
(хто?) дівчинка
дывчинка.png
(що?) сонце
sun_PNG13448.png
Зверни увагу!
Іменники також можуть означати назви явищ, дій та понять.
Приклад:
 
бег.png
чтениие.png
біг
читання
 
чистота.png
зелень.png
чистота
зелень
 
У реченні іменник найчастіше буває підметом або другорядним членом.
Приклад:
Оленка погладила кішку.
речення.png
(хто?) Оленка — це підмет.
погладила (кого?) кішку — це другорядний член речення.
В українській мові іменників майже удвічі більше ніж дієслів.