За інтонацією речення поділяються на дві групи:
  • неокличні;
  • окличні.
Речення, які вимовляються із спокійною інтонацією, є НЕОКЛИЧНИМИ.
Неокличними можуть бути розповідні, питальні та спонукальні речення.
У кінці неокличних речень може стояти крапка або знак питання (. або ?).
Приклад:
Настала чудова осінь. — розповідне, неокличне.
 
Чому ти запізнився? — питальне, неокличне.
 
Бережи свої підручники. — спонукальне, неокличне.
Речення, які виражають почуття (радості, суму, захоплення тощо) того, хто говорить чи пише, вимовляються підвищеним тоном з особливою інтонацією. Це ОКЛИЧНІ речення.
Зверни увагу!
Окличними можуть бути розповідні, питальні чи спонукальні речення.
У кінці окличного речення ставиться знак оклику або знак питання і знак оклику (! або ?!).
Приклад:
Яка чудова осінь! — розповідне, окличне.
 
Чому ти ще не виконав завдання?! — питальне, окличне.
 
Бережи рідну природу! — спонукальне, окличне.
Узагальнимо всю інформацію про типи речень.
 
таб.png