Речення — це слово або група слів, зв'язаних за змістом, що виражають закінчену думку. Якщо речення адресовано конкретній особі — воно має звертання.
Звертання — це слово або словосполучення в реченні, що називає особу, іноді — предмет, до яких звернена мова.
Приклад:
Світланко, ходімо після школи в парк.
Олено Петрівно, я виконав домашнє завдання з математики.
Любе сонечко, приведи до нас весну.
Зверни увагу!
Багато слів, що називають особу чи предмет, до якого звернена мова, ставляться в особливу форму (кличний відмінок): Оксанко, брате Іване, Миколо Сергійовичу, лікарю, вітре.
Під час вимови звертання виділяється голосом — після нього робиться пауза.
На письмі звертання виділяється комами або знаком оклику.
Якщо звертання знаходиться на початку речення — після нього ставиться кома.
Приклад:
Петрику, розкажи про океани нашої планети. 
Якщо звертання знаходиться в кінці речення — перед ним ставиться кома, а після нього розділовий знак відповідно до типу речення (. ? ! ?!).
Приклад:
Розкажи про океани нашої планети,  Петрику.
Якщо звертання знаходиться в середині речення — воно виділяється комами з обох боків.
Приклад:
Розкажи,  Петрику, про океани нашої планети.
На початку речення, залежно від інтонації, звертання може виділятися і знаком оклику — тоді наступне слово пишемо з великої букви.
Приклад:
Катрусю! Який гарний малюнок ти намалювала!
Найчастіше звертання використовуються у питальних або спонукальних реченнях.