У нашій мові є слова, що мають одне або декілька значень. За цією ознакою слова поділяються на однозначні та багатозначні.
Значення багатозначних слів може бути прямим або переносним.
Зверни увагу!
У період виникнення слова воно отримує первинне, перше значення.
Слово, яке є природною назвою предмета, має пряме значення.
Приклад:
Ключ від будинку — у словосполученні слово «ключ» вжито в прямому значенні: «ключ — знаряддя для замикання та відмикання замка, засува та ін.».
З часом слово може набути здатності виражати інші значення. Ці значення — вторинні, образні
Якщо значення слова переносять на інші предмети чи явища за подібністю, то слово
вжито в переносному значенні.
Приклад:
Ключ від серця — у словосполученні слово «ключ» вжито в переносному значенні: «ключ — засіб для оволодіння чимось».
Коли говорять «ключ від серця», мають на увазі не справжній ключ, яким можна відімкнути серце, а спосіб здобути прихильність якоїсь людини, вчинок, який допоможе сподобатись комусь.
Зверни увагу!
Зрозуміти, у якому значенні (прямому чи переносному) вживається слово, можна лише з контексту словосполучення чи речення.
Значення слова дізнаємося з тлумачного словника. У такому словнику спочатку подається значення слова в прямому значенні, потім у переносному, якщо таке є.