Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Слова, близькі за значенням Ознайомити учнів з основними характеристиками слів, близьких за значенням (синонімів).
2. Синоніми Розширити уявлення учнів про синоніми, ознайомити з їх особливостями, навчити відрізняти синоніми від інших мовних явищ.
3. Словник синонімів Розширювати словниковий запас учнів, удосконалити навички роботи учнів із словником.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Зайве слово 1 вид - рецептивний легке 1Б. Формувати вміння визначати слова, близькі за значенням.
2. Підбери пару 1 вид - рецептивний легке 1,5Б. Формувати в учнів уміння добирати синоніми.
3. Знайди слова-синоніми 1 вид - рецептивний легке 1Б. Ознайомити учнів із синонімами, навчити визначати синоніми у реченнях.
4. Згрупуй синоніми 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Формувати поняття про синоніми, закріплювати вміння добирати синоніми до слів.
5. Укажи зайве слово 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Формувати вміння правильно знаходити та підбирати синоніми.
6. Знайди синоніми у віршах 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Формувати вміння визначати синоніми у реченнях, розвивати увагу до лексичних значень слів.
7. Допиши слово-синонім 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Вдосконалювати вміння учнів підбирати синоніми.
8. Знайди синоніми в реченні 3 вид - аналіз важке 3Б. Формувати вміння знаходити синоніми в реченнях.
9. Відтінки значень у синонімів 3 вид - аналіз важке 3Б. Формувати вміння правильно вживати синоніми у мовленні.
10. Вдосконалити вірш 4 вид - творчий важке 3Б. Формувати в учнів вміння підбирати синоніми та використовувати їх у своєму мовленні.
11. Заміни словосполучення синонімом 3 вид - аналіз важке 1Б. Формувати вміння підбирати синоніми з метою увиразнення мови.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Розгадай слово і добери синоніми Інший важке 2Б. Формувати вміння добирати синоніми.
2. Кросворд Інший важке 11Б. Формувати вміння підбирати синоніми.
3. Вдоскональ текст Інший важке 6Б. Вдосконалити вміння учнів правильно вживати синоніми у мовленні.
4. Визнач речення з синонімом Інший середнє 1Б. Вчити відрізняти синоніми від інших мовних явищ.
5. Вдосконалити текст Інший важке 1Б. Формувати вмяння використовувати синоніми для урізноманятнення мовлення.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Синоніми» 00:15:00 середнє 12Б. Формувати вміння визначати та підбирати синоніми, правильно вживати їх у власному мовленні.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Синоніми» 00:15:00 середнє 12Б. Формувати вміння знаходити та добирати синоніми, вчити визначати відтінки значень слів-синонімів,
2. Перевірна робота з теми «Синоніми» 00:20:00 середнє 11Б. Перевірити рівень знань з теми «Синоніми», вміння учнів правильно знаходити та підбирати синоніми, вживати їх у мовленні.