Антоніми — це слова, протилежні за значенням.
Антоніми утворюють пари. До кожного слова можна підібрати тільки один антонім.
Приклад:
День — ніч.
День&ніч.svg

Веселий — сумний.
Веселий &сумний.svg
Зверни увагу!
Слово, яке може вживатися в прямому та переносному значеннях, в кожному випадку буде мати інший антонім.
Приклад:
Старий клен — молодий клен (слово «старий» означає «той, хто прожив багато років і досяг старості»).
Старий автомобіль — новий автомобіль (слово «старий» означає «той, що довго був в експлуатації»). 
Зверни увагу!
Значення слів-антонімів повинно не просто відрізнятися, а бути повністю протилежним.
Приклад:
До слова «ніч» в якості антоніма не підходить слово «ранок», антонімом буде тільки слово «день»
Антонімами можуть бути тільки слова, що належать до однієї частини мови.
Приклад:
Антоніми-іменники:
сум — радість.
 
Антоніми-прикметники:
великий — маленький.
 
Антоніми-дієслова:
сміятися — плакати.
Зверни увагу!
Не до кожного слова можна підібрати антонім.
Приклад:
Слова «стіл», «заєць», «червоний», «читати» — не мають антонімів.
Антоніми дають змогу образніше, яскравіше і чіткіше висловити свою думку.
Часто на основі антонімів будують прислів’я та приказки.
Антоніми входять до складу багатьох фразеологізмів.

Якщо тобі не вдається самостійно підібрати потрібний антонім, можна скористатися словником антонімів.