Текст — це зв'язне висловлювання.
Кожний текст має мету — це те, про що говориться в тексті.
Зверни увагу!
Одну й ту ж тему можна розкрити по-різному.
Це залежить від
  • мети;
  • мовних засобів, які використовуються для досягнення поставленої мети;
  • сфери застосування тексту.
На основі цього виникають різновиди висловлювань, які називають стилями.
В українській мові розрізняють декілька стилів текстів. Серед них:
  • художній;
  • науко-популярний;
  • діловий.
Кожен стиль має свої ознаки, за якими можна їх розрізняти.
ХУДОЖНІЙ СТИЛЬ
Використовується з метою естетичного впливу на читача (наприклад, передати захоплення красою, викликати співчуття до персонажа).
Зверни увагу!
Це різні жанри художньої літератури: оповідання, казки, вірші, байки, гуморески.
Screenshot_1.png
 
Мовні засоби:
  • емоційність (пестливі, жартівливі. піднесені, грубі слова тощо);
  • образність (персонаж, словесний образ тощо); 
  • багатство лексики (багато прикметників, порівнянь, слова в переносному значенні тощо).
Приклад:
Соловей сидів на тонесенькій гілочці, що схилилася од його ваги. Був дуже схожий на горобчика, тільки тільце мовби трохи витягнуте. Очі чорні великі. Як співав, злегка горбився, трішки опускав крильця, широко відкривав тонкий дзьобик, у якому, ніби сердечко в дзвонику, бився гострий язичок. І все його крихітне тільце тремтіло й здригалося... (Б. Комар.)