Текст — це зв'язне висловлювання.
Зверни увагу!
Кожен текст має тему та мету.
Тема тексту — указує про кого або про що розповідається у тексті.

Мета тексту — указує, що автор хотів передати у тексті, чого навчити, до чого закликати.
Зверни увагу!
Мета тексту відображає, для чого цей текст створений.
У залежності від того, з якою метою створено текст, розрізняють такі ТИПИ ТЕКСТІВ.
Текст-розповідь
Мета тексту — розповісти про якісь події, повідомити про хід та розвиток дії.
Зверни увагу!
До тексту-розповіді можна поставити питання що сталося?  або як усе було?
Текст-опис
Мета тексту — описати предмет, розповісти про його зовнішні ознаки, риси характеру тощо.
Зверни увагу!
До тексту-опису можна поставити питання який він є?
Текст-міркування
Мета тексту — довести або заперечити якусь думку, висловити міркування з приводу чогось (когось).
Зверни увагу!
До тексту-міркування можна поставити питання чому це так?
Текст-есе
Мета тексту — висловити індивідуальні враження й міркування автора з конкретного приводу або предмета.