В українській мові є 6 самостійних частин мови. До них належить і числівник.
Числівники вказують на кількість предметів або порядок предметів при лічбі.
Числівники відповідають на питання скільки? або котрий?
Приклад:
Screenshot_4.png
Скільки яблук?
Три — це числівник.
Приклад:
Screenshot_5.png
Котра у ряду стоїть бабуся?
Друга — це числівник.
Зверни увагу!
Числівник може складатися з одного або декількох слів.
Приклад:
П'ять,
п'ятнадцять,
п'ятдесят,
п'ятдесят п'ять,
п'ятсот п'ятдесят п'ять.