Дієслова минулого часу вказують на дію, яка вже виконана на момент, коли про неї говорять.
Дієслова минулого часу відповідають на питання:
  • що робив? що робила? що робило?
  • що зробив? що зробила? що зробило?
  • що робили? що зробили?
Приклад:
кликали,
показали,
розквітла,
згоріло,
прилетів.
Дієслова минулого часу можуть змінюватися за числами.
Приклад:
Прочитав — прочитали.
Подумала — подумали.
Нявчало — нявчали.
Дієслова минулого часу в однині змінюються за родами.
Приклад:
чоловічий рід (він) — світив, сидів;
жіночий рід (вона) — світила, сиділа;
середній рід (воно) — світило, сиділо.
Зверни увагу!
Число та рід дієслів минулого часу можна визначити за допомогою займенників 3 особи та питання, а також за суфіксами та закінченням.
Screenshot_2.png
Дієслова минулого часу можуть виражати:
  • незавершену (що робив? що робила? що робило? що робили?) 
  • завершену дію (що зробив? що зробила? що зробило? що зробили?)
Приклад:
писав  — незавершена дія;
написав — завершена дія.