До найкоштовніших надбань кожного народу належить мова. Українська мова багата і різноманітна, бо має безліч лексичних засобів виразності  мовлення. До них належать:
  • синоніми;
  • антоніми;
  • слова з переносним значенням.
Синоніми — слова, які звучать по-різному, але мають приблизно однакове лексичне значення.
Дієслова-синоніми використовуються, якщо певну дію можна назвати різними словами.
Приклад:
Іти
Крокувати
Ходити
Антоніми — слова, що мають протилежне значення.
До більшості дієслів можна підібрати антоніми. 
Приклад:
Купувати — продавати.
Будувати — руйнувати.
Дієслова, в залежності від іменників, з якими вони пов'язані, можуть вживатися в прямому або в переносному значенні.   
Дієслова у прямому значенні називають ті дії, які дійсно може виконувати предмет.
Дієслова в переносному значенні називають дії, які не властиві даному предмету, а перенесені з іншого.
Приклад:
Сяє сонечко — дієслово вжито в прямому значенні, бо сонце дійсно випромінює світло.
Сяє посмішка — дієслово вжито в переносному значенні, бо від посмішки не може йти світло. Так кажуть, якщо посмішка широка, приязна, радісна.
Зверни увагу!
Вживання дієслів-синонімів, дієслів-антонімів, дієслів у переносному значенні дає можливість урізноманітнити наше мовлення, зробити його виразнішим, образнішим, досконалішим.