Культура мовлення — це правильність, чіткість, точність, виразність мовленого слова, доцільність його вживання, багатство словникового запасу.
Дотриманню культури мовлення сприятимуть такі правила.
1. Правильної літературної мови треба вчитися завжди.
2. Треба прислухатися до власного мовлення, критично оцінювати його.
3. Необхідно позбутися вживання образливих слів, слів паразитів, вульгарних слів.
4. Свідомо пильнувати за чистотою і красою свого мовлення.
5. Важливо постійно збагачувати свій словниковий запас, щоб навчитися добре і змістовно говорити.
6. Мовлення повинно відповідати умовам спілкування.
Приклад:
11.png
 
У класі біля дошки треба відповідати чітко, голосно.
 
17.png
 
У громадських місцях (автобусі, бібліотеці, магазині, кафе і т.д.) розмовляти треба тихо, спокійно, без активної жестикуляції.
 
18.png
 
Звертаючись до когось із терміновим повідомленням чи замовленням, треба висловлюватися коротко та чітко, не зловживати ввічливими словами.
 
19.png
 
Під час розмови не можна перебивати співбесідника, висловлювати зневажливе ставлення до його думки.
Культура мовлення спрямована на виховання навичок правильного спілкування.