Складність:
00:15:00
1. Плюс чи мінус 1Б.
2. Лабіринт 1Б.
3. Віднови прикметники 1Б.
4. Додай знак м'якшення 1Б.
5. Узгодь прикметник 1Б.
6. Вибери слово 2Б.
7. Укажи прикметник 2Б.
8. Розкрий дужки 2Б.