У своєму мовленні ми користуємося словами, з яких складаємо речення, що утворюють зв'язне висловлювання.
Використовуючи слова, ми орієнтуємося на їх значення.
Лексичне значення слова — це те поняття, той зміст, який вклали в слово люди.
Приклад:
Лексичне значення слова «школа» — навчальний заклад, який здійснює загальну освіту і виховання молодого покоління.
Слова можуть позначати назви предметів, явищ, вказувати на процеси чи ознаки.
Зверни увагу!
Лексичне значення можуть мати лише слова, що належать до самостійних частин мови.
В українській мові слова можуть мати одне або багато значень. За цією ознакою вони діляться на:
  • однозначні  — найчастіше це терміни та назви конкретних предметів (наприклад: ліжко, тиждень, лікар, шість);
  • багатозначні (наприклад: ручка, голова, сонце).
Значення багатозначних слів залежить від контексту.
  
Слова можуть мати пряме та переносне значення. 
Пряме  значення слова — це його основне значення, яке сприймається як таке, коли чуємо слово поза контекстом.
Приклад:
Сонце — це небесне тіло, зірка, яка є центром Сонячної системи.
Переносне  значення слова — це таке значення, яке виявляється в певному контексті. Воно утворюється, коли назви переносяться з одного предмета, явища на інший за їхньою частковою схожістю.
Схожість може бути:
  • за дією (сонце сходить),
  • за ознакою (срібляться хмаринки),
  • за формою (мереживо доріг),
  • за відчуттям дотику (шовкова трава) тощо.
Переносне значення слів дає нам змогу точніше й образніше описувати певні явища, оформлювати думку.
Лексичне значення слова можна дізнатися з тлумачного словника.