Тексти-описи бувають декількох видів.
Зверни увагу!
Зважаючи на умови спілкування, говоримо про одне й те саме по-різному: точно описуємо предмет (явище) або живописно образно словесно малюємо його.
Існують такі види описів: художній і науковий.
Мета тексту-опису в художньому стилі — образне відтворення дійсності задля впливу на почуття, емоції, розум читача.
У художньому описі використовуються
  • порівняння;
  • слова в переносному значенні;
  • емоційно-експресивні слова (пестливі, перебільшення).
У таких текстах не просто описують предмет, а діляться враженнями про нього.
Мета тексту-опису в науковому стилі — повідомлення інформації.
Головна вимога до наукових описів: точність, стислість, лаконічність.
У наукових описах використовуються
  • слова-терміни;
  • числові дані.
Алгоритм складання тексту-опису
1. Визнач головну думку тексту.
2. Добери заголовок до тексту.
3. Добери ряд слів, якими можна описати обраний предмет чи явище.
4. Подумай, якими словами можна найточніше, найяскравіше описати предмет чи явище.