Пригадай!
Текст — це зв'язне висловлювання, яке складається із декількох речень.
Характерні ознаки тексту.
  1. До тексту можна добрати заголовок.
  2. Наявність теми й основної думки.
  3. Зв'язок речень за змістом.
  4. Використання мовних засобів для зв'язку речень у тексті (вживання займенників, синонімів, спільнокореневих слів).
  5. Певна послідовність речень.
Приклад:
Їжак до зими готується.
Лягає на землю та качається. А листя на його голки настромлюється, нанизується. Отак назбирає він листя та й несе до своєї домівки. Несе, наче золотий стіжок везе. Скине його на купку, спочине трохи та й знову за роботу.
Бо ж любить їжачок зимувати в теплій м’якій постелі.
У тексті розповідається про їжачка — це його тема.
У тексті розповідається про те, як їжачок готується до зими — це його головна думка.
У відповідності до теми та головної думки можна вибрати заголовок:
ЯК ЇЖАК ДО ЗИМИ ГОТУЄТЬСЯ
У тексті речення розташовані послідовно та зв'язані між собою (за допомогою слів «їжак», «він», «іжачок»).
Текст складається з таких частин.
Зачин — коротко повідомляється те, про що йтиметься в тексті.
Основна частина — містить розповідь про перебіг подій.
Кінцівка — підводить до висновку, логічного завершення.
ЗАЧИН
Їжак до зими готується.
ОСНОВНА
ЧАСТИНА 
Лягає на землю та качається. А листя на його голки настромлюється, нанизується. Отак назбирає він листя та й несе до своєї домівки. Несе, наче золотий стіжок везе. Скине його на купку, спочине трохи та й знову за роботу.
КІНЦІВКА
Бо ж любить їжачок зимувати в теплій м’якій постелі.
Зверни увагу!
Кожна частина тексту починається з нового абзацу.