Зверни увагу!
Займенники «він» та «воно» відмінюються однаково.
При утворенні форм займенників, що вживаються з прийменниками, на початку основи додається буква «н».
Приклад:
Її — у неї,
його — у нього;
їх — у них.
Зверни увагу!
При відмінюванні особових займенників утворюються їх форми, а не інші займенники.
Займенники «мене», «мені», «мною» є формами займенника 1 особи однини «я».
Займенники «нас», «нам», «нами» є формами займенника 1 особи множини «ми».
Займенники «тебе», «тобі», «тобою» є формами займенника 2 особи однини «ти».
Займенники «вас», «вам», «вами» є формами займенника 2 особи множини «ви».
Займенники «її», «їй», «ній», «нею» є формами займенника 3 особи однини «вона».
Займенники «його», «йому», «ньому», «ним» є формами займенника 3 особи однини «воно» або «він».
Займенники «їх», «їм», «них», «ними» є формами займенника 3 особи множини «вони».