Об'єкти поєднують за властивостями!
 
Ресурс 46.png
 
Об'єкти, які мають однакові властивості, можуть об'єднуватися у групи (множини).
Група (множина) — це сукупність об'єктів зі спільними властивостями.
Приклад:
Береза, ромашка, шипшина — це рослини;
стіл, диван, ліжко — це меблі;
виделка, тарілка, ложка, чашка — це столові прибори.
Тварин можна об'єднати у множини: ссавці, птахи, комахи.
Групування — це об'єднання об'єктів у одну групу за їхніми властивостями.

Один і той же об’єкт можна об’єднати у різні групи. Наприклад, яблуко можна віднести до таких груп:

  • рослинні об'єкти,
  • їстівні об’єкти,
  • за формою (круглі об'єкти),
  • за кольором (жовті, зелені, червоні),
  • за станом (тверді об'єкти) тощо.

Для деяких реальних об'єктів створюють моделі.

 

africa-2029516_1280.png

Модель — це зменшена або збільшена копія об'єкту, явища, події. 

Модель значно простіша, ніж реальний об'єкт, і має тільки деякі найважливіші його властивості. Об'єкт Земля та модель глобус мають форму кулі. Описати моделі можна за допомогою тверджень.

Джерела:

Я досліджую світ : підручник для 3 кл. закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах). Ч. 2 / Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко, І. В. Гарбузюк, О. Л. Хомич, Н. В. Андрук, К. С. Василенко. — Київ : Видавництво «Алатон», 2020. — 152 с.

Я досліджую світ : підруч. для 3 кл. закл. загал, серед, освіти (у 2-х частинах) : Ч. 2 І 0. Л. Іщенко, 0. М. Ващенко, Л. В. Романенко, К. А. Романенко, Л. 3. Козак, 0. М. Кліщ. - Київ : Літера ЛТД, 2020. - 112 с.