Щоб легше  було повторити матеріал згадаємо графік показникової функції.
 
Рисунок12.png
Показниковим називають вираз виду afx, де  а — дійсне число.
У відповідності до означення можемо описати обмеження для \(а\), основи показникового виразу. Так, якщо \(а =1\), то отримуємо тотожність1f(x)=1 (кажуть, що показникова функція вироджується в лінійну). Якщо а <0, то при певних значення  а вираз afx взагалі може не мати сенсу.
Для показникових виразів накладається умова: a>0,a1..
Перетворення показникових виразів базується на властивостях степенів і арифметичних коренів. Розглянемо ці властивості.
 
Загальні властивості степеня.
  
Рисунок14.png
 
Властивості степеня з цілим показником.
  
Рисунок15.png
 
Властивості кореня.
  
Рисунок16.png
 
Зверни увагу!
Якщо зустрічається складний вираз зі степенями,  тобі складно і ти не розумієш як його розв'язати, то використовуй метод розкладання на множники. В результаті великі числа в основах степені замінюються більш простими і залишиться використати вище описані формули.
Приклад:
 1282x+110056257214x1=272x+14255547214x1=272x+122525547214x1=214x+7210510528214x1==214x+7+1014x+151028=218518=2518=0.418.