Щоб легше  було повторити матеріал згадаємо графік логарифмічної функції.
 
Рисунок13.png 
Логарифмом числа b> 0 за основою a> 0, a ≠ 1, називається показник степеня, до якого треба піднести число a, щоб отримати число b.
Логарифм числа b за основою a позначається  logab.
 
Математика вивчає логарифми з будь-якими позитивними основами. Однак на практиці найбільш поширені три їх види:
— десятковий логарифм, основа якого дорівнює 10, log10a=lg(a);
— двоїчний логарифм, основа якого дорівнює 2,  log2a;
— найважливішим є натуральний логарифм, logеea=ln(a). Це логарифм, основою якого є число e, приблизно рівне 2,71828.
Логарифмічним називається математичний вираз виду logafx або logf(x)a, де а - дійсне число.
Зверни увагу!
У відповідності до означення можемо описати обмеження для значення а. Для виразу logafx маємо: a>0,a1.. Вираз logf(x)a має зміст при a > 0.

Розглянемо основні формули, які треба знати, щоб впоратися з логарифмами. 

Наслідки означення.
Рисунок18.png
Властивості математичних дій.
Рисунок19.png
Властивості степенів основи і підлогарифмічного виразу.
Рисунок20.png
Формули переходу до нової основи.
Рисунок21.png
 Більш докладно повторити тему «Логарифмічні вирази» можна повторити в курсі алгебра 11 клас.