Наразі відбувається формування навчальної STEM-програми з 3D-моделювання, які рекомендовані МОН України для використання у навчальних закладах. 

STEM-програма відповідатиме основним критеріям:

  • актуальність та іноваційність змісту;
  • розумілість процесу реалізації програми (що конкретно роблять учні, які умови та обладнання необхідні для ефективної реалізації);
  • наявність методики, яка дозволяє використовувати програму у будь-якому навчальному закладі;
  • досягнення освітнього та виховного педагогічного результату та наявність інструментів для його вимірювання.

Створення та аналіз моделей є невід’ємною частиною STEM. STEM (Science, Technology, Engineering and Math) – відносно нова технологія навчання. Вона передбачає вивчення учнем шляхів вирішення певної проблеми, яка постає перед людством в цілому, окремою особою, або групою людей. Після чого проводиться розробка моделі вирішення проблеми. Останнім етапом роботи в STEM-проекті є створення нової, або використання вже існуючої технології з метою створення прототипу пристрою для вирішення проблеми, яка вивчалась на першому етапі.

Нижче додано більш ніж 6 000 3д моделей (розміщено у 561 архіві), які вчитель вже може використовувати в своїй навчальній програмі:

Астрономія
 
Біологія
 
Інженерія
 
Мистецтво
 
Робототехніка
 
Будівлі
 

Мобільні телефони

 
Хімія

 

Created by Thingiverse, and is licensed under cc.