Просимо Вас докладно ознайомитися з цією Угодою користувача (далі — «Угода»), прийняти на себе відповідальність, що накладається нею і підтвердити свою повну і беззаперечну згоду з ним.

1. Термінологія

1.1 Сайт МійКлас, далі «Сайт» — комплекс програмних засобів, розміщених на web-сервері miyklas.com.ua, і призначених для технічного забезпечення сервісів Сайту.

1.2 Користувач — фізична особа, що добровільно і за встановленою формою пройшла реєстрацію на web-сайті miyklas.com.ua, з метою отримання послуг, що надаються Сайтом, яка є однією із сторін цієї Угоди з присвоєнням їй імені користувача (логіну) та Пароля, а також згодна з умовами цієї Угоди від свого імені, від свого імені за згодою своїх батьків / законного представника або від імені неповнолітнього, батьком і / або законним представником якого він є. Користувач при реєстрації визначає свій статус з числа: дошкільник, учень, вчитель, батьки, студент, репетитор, гість.

1.3 Ім'я користувача (логін) — послідовність символів, що однозначно виділяє (ідентифікує) кожного окремого користувача серед інших користувачів Сайту. В якості логіна може виступати адреса персональної електронної пошти.

1.4 Пароль — послідовність символів, відома тільки самому Користувачеві, що зберігається на Сайті в зашифрованому вигляді і використовувана для аутентифікації користувачів.

1.5 Дошкільник —користувач Сайту МійКлас дошкільного віку, який відвідує дитячі дошкільні установи і діє від свого імені за згодою своїх батьків / законного представника.

1.6 Учень — користувач Сайту МійКлас, учень початкового, основного або середнього загальноосвітнього закладу (школи), особа, яка користується уроками та настановами іншого в якій-небудь галузі знань, що діє від свого імені, від свого імені за згодою своїх батьків / законного представника.

1.7 Учитель — користувач Сайту МійКлас, особа, що займається викладанням якогось предмета в початковій, основній або середній школі, викладач, шкільний працівник.

1.8 Студент — користувач Сайту МійКлас, учень середнього професійного та / або вищого навчального закладу, особа, яка користується уроками та настановами іншого в якій-небудь галузі знань, що діє від свого імені.

1.9 Батьки — користувачі Сайту МійКлас, дитина яких є дошкільником, школярем, студентом.

1.10 Репетитор — користувач Сайту МійКлас, особа, що займається приватним викладанням. Не має прямого доступу до взаємодії з іншими користувачами без прямого їх згоди.

1.11 Гість — користувач Сайту МійКлас, який в інших цілях одержує інформацію з Сайту.

1.12 Адміністрація Сайту «МійКлас» (далі — «Адміністрація») — група осіб, яка є офіційними уповноваженими представниками Сайту, і здійснює юридичний і фактичний супровід роботи Сайту.

1.13 Служба технічної підтримки — група фахівців, які консультують користувачів з технічних питань роботи Сайту, крім питань налаштування обладнання Користувача та інших питань, що не мають прямого відношення до Сайту.

1.14 Реєстрація — процедура, в ході якої Користувач повністю і беззаперечно приймає умови даної Угоди, надає достовірні дані про себе за затвердженою формою. Реєстрація вважається завершеною тільки в разі успішного проходження Користувачем всіх її етапів, включаючи активацію, здійснювану переходом за унікальним посиланням, що відправляється на адресу електронної пошти, вказану Користувачем. Отримання цього посилання Користувачем є підтвердженням згоди Сайту зареєструвати Користувача. Перехід за вказаним посиланням Користувачем є моментом укладення цієї угоди між Користувачем і Адміністрацією.

1.15 Ідентифікація (Вчителя) — процедура, що включає в себе безпосередній контакт представника Адміністрації з Користувачем в ролі «Учитель» або освітньою організацією, чи інший спосіб, в ході якого однозначно констатується факт роботи даного Користувача в освітній організації в якості вчителя. Альтернативно процедура ідентифікації може бути проведена адміністратором навчального закладу на Сайті. Тільки Учитель, що пройшов Ідентифікацію отримує доступ до ряду персональних даних вчителів та учнів, зареєстрованих на Сайті в тій же освітній організації.

1.16 Профіль користувача — обліковий запис; збережена в базі даних Сайту сукупність даних про Користувача, необхідна для його розпізнавання (аутентифікації) і надання доступу до його персональних даних і налаштувань на Сайті.

1.17 Публічний профіль користувача (далі — «Публічний профіль») — загальнодоступна сторінка Сайту, на якій зі згоди Користувача вказані його персональні дані, перелічені в п.4.5 цієї Угоди.

1.18 Зароблені бали — кількість балів, набраних Користувачем при вирішенні завдань і тестів в розділі «Предмети» на Сайті.

1.19 Досягнення та оцінки — освоєння предметів Користувачем на Сайті, виражене у відсотках і оцінках. Алгоритм підрахунку Досягнень і оцінок розміщується на Сайті.

2. Загальні положення

2.1 Предметом Угоди користувача є надання Сайтом Користувачеві послуг з проведення дистанційних тренінгів для дошкільнят, школярів, студентів та вчителів, а також інших заходів (інформація про які розміщується на Сайті МійКлас).

2.2 До моменту реєстрації на Сайті Користувач зобов'язаний повністю ознайомитися з цією Угодою користувача.

2.3 Пропозиція Адміністрації сайту прийняти умови цієї Угоди є публічною офертою. Прийняття Користувачем умов даної угоди є акцептом, який тягне виникнення у Користувача відповідних обов'язків щодо дотримання правил, передбачених цією Угодою.

2.4 Реєстрація Користувача на Сайті означає, що Користувач беззаперечно і в повному обсязі приймає цю Угоду користувача (акцепт оферти).

2.5 Адміністрація сайту залишає за собою право змінювати і (або) доповнювати цю Угоду користувача в будь-який момент без попереднього повідомлення Користувача.

2.6 Обов'язок ознайомлення з діючою редакцією Угоди користувача покладається на Користувача (чинна редакція Угоди користувача розташовується в мережі Інтернет за адресою: https://miyklas.com.ua/info/rules).

2.7 Користування послугами, представленими на Сайті після внесення змін та (або) доповнень до Угоди, означає, що Користувач згоден з такими змінами і (або) доповненнями.

2.8 З метою підтримки повноцінного доступу до сайту встановлюються такі технічні вимоги:

 • сучасний браузер з підтримкою CSS 3.0, JavaScript 2.0, Cookies і деяких елементів HTML5;
 • Сайт працює в більшості сучасних браузерів, як на комп'ютерах, так і на мобільних пристроях;
 • Сайт повністю підтримує браузери: Microsoft Internet Explorer версії 11 і вище, Google Chrome (остання версія), Firefox (остання версія), Safari (7 і вище), Google Chrome для Android, Safari для iOS 5 або вище;
 • постійне Інтернет-підключення з пропускною здатністю не менше 128 кбіт / с (кілобіт в секунду).

3. Права та обов'язки сторін

3.1. Права та обов'язки Адміністрації сайту «МійКлас»
3.1.1 Адміністрація Сайту з метою збереження інформації, важливої для Користувача, регулярно створює резервні копії даних з можливістю їх подальшого відновлення.

3.1.2 Адміністрація Сайту зобов'язується надати свої послуги Користувачам і підтримувати в робочому стані до припинення дії цієї Угоди послуги, перевірені і введені в регулярну експлуатацію на Сайті.

3.1.3 Адміністрація Сайту залишає за собою право стежити за поведінкою Користувача в рамках використання ним послуг Сайту, і запобігати публікацію будь-яких матеріалів, в тому числі висловлювань, які порушують цю угоду, а також вживати заходів по накладенню на Користувача відповідальності, передбаченої в цій Угоді і, що знаходиться в компетенції Адміністрації. Бездіяльність Адміністрації Сайту на момент вчинення користувачем дій, що порушують цю угоду, не означає, що відповідні заходи не будуть вжиті надалі.

3.1.4 У разі втрати Користувачем Паролю, за запитом Користувача він може бути висланий на зазначену ним при Реєстрації електронну адресу, у випадку якщо з яких-небудь причин Користувач не може використовувати ту електронну адресу, то пароль може бути наданий йому тільки після перевірки відповідності даних, наданих особою, яка подає запит на отримання Пароля даних, зазначених при реєстрації даного доступу.

3.1.5 Адміністрація Сайту не зобов'язується повертати або знищувати Матеріали, надані Користувачами у зв'язку або при користуванні послугами Сайту.

3.1.6 Адміністрація сайту не несе відповідальності у разі прямих або непрямих фінансових чи інших втрат користувачів, викликаних тимчасовою непрацездатністю Порталу з наступних причин: планові або позапланові технічні та профілактичні роботи, технічні збої інтернет - провайдерів, комп'ютерних мереж, серверів і засобів, а також протиправні дії третіх осіб або форс-мажорні обставини. При цьому Виконавець бере на себе зобов'язання докласти максимум зусиль для відновлення працездатності Порталу в найкоротші терміни.

3.1.7 Адміністрація Сайту зберігає за собою право в будь-який час змінити оформлення Сайту, його зміст, список сервісів, змінювати і (або) доповнювати використовувані скрипти, програмне забезпечення, сервісні додатки та інші об'єкти, які використовуються або зберігаються на Сайті, з повідомленням або без повідомлення Користувача.

3.2 Права та обов'язки Користувача
3.2.1 Користувач має право використовувати на умовах цієї Угоди всі введені в регулярну експлуатацію послуги Сайту для публікації і відправки власних матеріалів, незаборонених цією Угодою і не порушують законодавство України.

3.2.2 З метою збереження в таємниці доступу до даних користувача, Користувач бере на себе відповідальність зберігання пароля поза доступу третіх осіб, нерозголошення пароля третім особам свідомо, а також відповідальність своєчасної зміни пароля за допомогою інтерфейсів системи в разі втрати чи іншої необхідності.

3.2.3 У разі якщо Користувач виявляє факти, що дають підстави вважати, що його доступ був використаний будь-ким несанкціоновано, він повинен негайно звернутися в Службу технічної підтримки, відправивши електронного листа на електронну пошту info@miyklas.com.ua для з'ясування адміністрацією ситуації та вжиття заходів з відновлення можливості Користувача користуватися послугами сайту.

3.2.4 Користувач, зареєстрований на сайті в ролі Вчителя, має право переглядати результати і статистику своїх Учнів.

3.2.5 Учень, пройшовши реєстрацію на порталі МійКлас, автоматично дозволяє ідентифікованим Вчителям переглядати свої результати і статистику.

3.2.6 Користувач погоджується не робити дій, які можуть розглядатися як ті, що порушують українське законодавство або норми міжнародного права, в тому числі в сфері інтелектуальної власності, авторських і / або суміжних правах, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту і сервісів сайту.

3.2.7 Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні вступати в протиріччя з вимогами законодавства України і загальноприйнятих норм моралі та моральності.

3.2.8 Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на сайті.

3.2.9 Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов'язань перед Користувачем у зв'язку з будь-якими можливими або тими, що виникли, втратами  або збитками, пов'язаними з будь-яким вмістом Сайту, реєстрацією авторських прав і відомостями про таку реєстрацію, товарами або послугами, доступними на або отриманими через зовнішні сайти або ресурси або інші контакти користувача, в які він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.

3.2.10 Користувач приймає положення про те, що всі матеріали і сервіси Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе будь-якої відповідальності і не має яких-небудь зобов'язань в зв'язку з такою рекламою.

3.2.11 Користувач погоджується з тим, що Адміністрація Сайту має право на власний розсуд і без спеціального повідомлення або попередження обмежувати доступ Користувача на Сайт через Порушення вимог Справжнього угоди.

3.2.12 Користувач погоджується з тим, що Адміністрація Сайту може використовувати його особисті дані, без передачі третім особам, з метою проведення маркетингових досліджень та маркетингових заходів, а також направляти на надану електронну адресу і розміщувати в просторі обмеженому доступом Користувача рекламні та інформаційні повідомлення на свій розсуд.

3.3 Користувачеві забороняється:
3.3.1 Завантаження, розміщення, передача за допомогою програмних засобів сайту, і / або будь-якого іншого способу публікації текстів, програм, зображень або матеріалів пропагують терористичну діяльність, або розпалюють міжнаціональну, расову чи релігійну ворожнечу, а також відображають або пропагують насильство або смерть, що містять опис або зображення заподіяння шкоди неповнолітнім особам у будь-якій формі, включаючи будь-які форми порнографії.

3.3.2 Завантаження, розміщення, передача за допомогою програмних засобів Сайту, або будь-якого іншого способу публікації текстів, програм, зображень або матеріалів містять непристойні матеріали та інформацію, в будь-якій формі спонукає до незаконних дій, включаючи азартні ігри, нелегальний продаж зброї або наркотиків.

3.3.3 Здійснювати або допускати вчинення злочинних або руйнівних діянь, переслідуваних у відповідності до законодавства України.

3.3.4 Завантажувати, зберігати або передавати будь-яку рекламну інформацію, опис шахрайських схем, схем мережевого маркетингу (MLM) систем заробітку в інтернет і так далі.

3.3.5 Видавати себе за іншу людину або представника організації і / або співтовариства, а також вводити інших користувачів в оману.

3.3.6 Збирати і зберігати дані інших користувачів поза Сайту в ручному або автоматизованому режимі.

3.3.7 Будь-яким способом перешкоджати роботі Сайту, в тому числі шляхом завантаження, зберігання, передачі або розміщення матеріалів, що містять віруси або інші комп'ютерні коди, файли або програми, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного або телекомунікаційного устаткування або програм, для здійснення несанкціонованого доступу , а також серійні номери до комерційних програмних продуктів і програми для їх генерації, логіни, паролі та інші засоби для отримання несанкціонованого доступу до платних Сервісів Сайту, а також розміщення посилань на вищезгадану інформацію.

4. Обробка персональних даних

4.1 Адміністрація сайту запрошує персональні дані необхідні для реєстрації на Сайті, для надання окремих Сервісів, а саме:

 • для направлення інформації (в т.ч. реклами) з метою пропозиції послуг;
 • при відповідях на питання Користувача;
 • при публікації відгуків Користувача;
 • для зворотного зв'язку з користувачем і пересилання новин в разі, якщо Користувач залишив свої дані через форму підписки на новини сайту. Якщо Користувач бажає відписатися від розсилки новин, він може це зробити на спеціальній сторінці сайту, посилання на яку публікується в листі.

4.2 Прийняттям цієї Угоди Користувач дає згоду на обробку персональних даних Організацією, а саме:

 • для реклами;
 • звернення до клієнтів по смс і телефону;
 • інше.

4.3 Адміністрація сайту зберігає персональну інформацію Користувача відповідно до внутрішніх регламентів і вимог чинного законодавства.

4.4 Відносно персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб.

4.5 Адміністрація сайту має право передати персональну інформацію Користувача третім особам в наступних випадках:

 • Користувач висловив свою згоду на такі дії;
 • передача необхідна в рамках використання Користувачем сервісів сайту;
 • передача передбачена законодавством в рамках встановленої законодавством процедури;
 • така передача відбувається в рамках продажу або іншої передачі бізнесу (повністю або частково) при цьому до набувача переходять всі зобов'язання по дотриманню умов конфіденційності стосовно отриманої їм персональної інформації.

4.6 Користувач має право змінити надану інформацію через особистий кабінет;

4.7 Користувач має право відкликати згоду на обробку персональних даних, надіславши електронний лист-заяву до розділу «Контакти» Сайту (https://www.miyklas.com.ua/info/contacts). У разі належного відкликання Угоди про обробку персональних даних Користувача Сайт припинить обробку персональних даних Користувача та видалить надані Користувачем дані протягом тридцяти робочих днів із дати отримання відкликання. У разі відкликання Угоди про обробку персональних даних, наданих Користувачем, особисту сторінку Користувача на Сайті може бути закрито або тимчасово заблоковано (заморожено).

5. Інтелектуальні права

5.1 Об'єкти, розміщені на Сайті: елементи дизайну, текст, ілюстрації, зображення, відео, програми, програмний код, скрипти, інші об'єкти (далі - Матеріал) є об'єктами виключного права Сайту (правовласника).

5.2 Результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них кошти індивідуалізації охороняються чинним цивільним законодавством про інтелектуальну власність, а також міжнародними конвенціями в галузі інтелектуальної власності.

5.3 Відповідно до четвертої частиною Цивільного кодексу України Матеріал не може бути відтворений (в т.ч. за допомогою копіювання) перероблений, поширений, опублікований або використаний в інший спосіб (як цілком, так і по частинах) без попередньої згоди правовласника, за винятком тих випадків, коли правовласник висловив свою згоду на вільне використання Матеріалу будь-якою особою.

5.4 Сайту належить виключне право на всі твори (матеріали) використовуються в процесі надання послуг і можуть бути використані Користувачем тільки в процесі отримання послуг. Будь-яке інше використання можливо тільки з письмової згоди Адміністрації сайту.

5.5 При дозволеному використанні інформації Сайту Користувач зобов'язаний вказувати посилання з наступними даними: Освітній ресурс miyklas.com.ua

5.6 Авторські матеріали, розміщені на Сайті Користувачем не повертаються. Адміністрація сайту має право розпоряджатися авторськими матеріалами Користувача без отримання попередньої згоди Користувача і виплати йому авторської винагороди.

5.7 Користувач (законний представник Користувача) дає свою згоду на використання отриманих в рамках творчого завдання результатів інтелектуальної діяльності будь-якими способами, передбаченими в статті Цивільного кодексу України, але із зазначенням імені Користувача (автора).

6. Послуги

6.1 На Сайті надаються послуги з проведення дистанційних тренінгів для дошкільнят, школярів, студентів та вчителів.

6.2 Послуги надаються як на безоплатній, так і на платній основі. Перелік усіх послуг визначено на сайті.

6.3 Надання частини послуг Користувачу здійснюється на платній основі відповідно до тарифів, затверджених Адміністрацією сайту. Перелік та умови оплати платних послуг, обраних Користувачем, порядок і терміни їх оплати розміщуються на сайті в розділі «Мій+».

6.4 Користувач зобов'язується самостійно і своєчасно знайомитися з послугами, що надаються Адміністрацією сайту, а також встановленими на них тарифами (інформація про які розміщується на Сайті).

6.5 Платні послуги надаються Користувачеві на умовах 100% передоплати відповідно до встановлених тарифів.

6.6 У разі відсутності оплати або ненадходження платежу у встановлений термін, Виконавець має право відмовити Користувачеві в наданні обраної ним платної послуги.

6.7 Користування платними послугами не є необхідною умовою участі Користувача на Сайті і надаються за бажанням користувача.

6.8 Грошові кошти, внесені в якості оплати за користування платними послугами Сайту, поверненню не підлягають, в тому числі в разі відмови Користувача від послуг сайту.

6.9 За допущені при здійсненні оплати помилки відповідає Користувач.

7. Форс-мажор та надзвичайні обставини

7.1 У разі виникнення непередбачених надзвичайних ситуацій, внаслідок катастроф, пожеж, природних катаклізмів, а також внаслідок втручання третіх осіб, в тому числі державних служб безпеки і правоохоронних органів, та інших надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин, при яких належне виконання виявилося неможливим, Сайт і Адміністрація сайту не несе відповідальності за припинення доступу користувача до його облікового запису, припинення роботи програмного забезпечення та обладнання, які здійснюють функціонування сервісу, часткову або повну втрату без можливості відновлення реєстраційних даних користувача та інформації, що зберігається Користувачем в акаунті і не зобов'язаний відшкодовувати користувачеві понесені у зв'язку з цим збитки.

8. Вирішення спорів і задоволення претензій

8.1 Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України. Всі суперечки і претензії регулюються на підставі положень цієї угоди, або в порядку, встановленому законодавством України.

8.2 Будь-які питання, коментарі та інша кореспонденція Користувача повинні направлятися Адміністрації Сайту за наступною адресою електронної пошти info@miyklas.com.ua. Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не гарантує відповідь на запити, питання, пропозиції та іншу інформацію, спрямовані йому будь-яким іншим способом.

8.3 Всі претензії, що виникли в зв'язку з даною Користувацькою угодою, в першу чергу спрямовуються Користувачем Адміністратору Сайту на електронну пошту info@miyklas.com.ua. Адміністрація Сайту зобов'язується протягом 10 (десяти) робочих днів відповісти на дану претензію, направивши лист з викладенням своєї позиції за вказаною в претензії адресою електронної пошти. При цьому претензії користувачів, яких не представляється можливості ідентифікувати на основі наданих їм при реєстрації даних (в тому числі анонімні претензії) Адміністрація Сайту не розглядаються. У разі якщо Користувач не згоден з аргументами, наведеними Адміністрацією Сайту у відповіді на претензію, процедура її врегулювання повторюється за допомогою напрямки мотивованої відповіді Користувача з використанням поштового зв'язку, а саме рекомендованим листом з повідомленням. У разі неможливості вирішення претензії шляхом переговорів, спір вирішується в порядку, передбаченим цією Угодою.

8.4 Користувач і Адміністрація Сайту погоджуються, що все що всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути з цієї Угоди або у зв'язку з ним, будуть вирішуватися шляхом переговорів. Якщо згоди не буде досягнуто, всі суперечки з приводу Справжнього угоди вирішуються відповідно до норм українського законодавства за місцем знаходження адміністрації сайту.

8.5 Не приймаються претензії, що виникли внаслідок незадовільної роботи сайту в результаті недостатньої технічної потужності обладнання або інтернет Каналу користувача, неправильні налаштування обладнання або програмного забезпечення на стороні Користувача.

9. Заключні положення

9.1 Ця угода набирає чинності після успішного проходження Користувачем реєстрації і діє до настання обставин, які обумовлюють необхідність зупинки функціонування Сайту і всіх його послуг, або до моменту розірвання відносин з Користувачем через порушення ним положень цієї угоди, або через припинення експлуатації послуг Користувачем, а також в інших випадках, передбачених законодавством та цією Угодою.

9.2 Реєструючись на Сайті, Користувач підтверджує свою згоду з усіма положеннями Угоди, а також своє відповідність всім умовам, відбитим в формах реєстрації і необхідним для успішної реєстрації на Сайті.

9.3 Логін і пароль Користувача будуть збережені з можливістю повторної активації протягом 100 (ста) днів після припинення можливості використання Сайту Користувачем. Для активації Користувач повинен звернутися в Службу Технічної Підтримки для повторного отримання посилання активації на вказаний при першій реєстрації електронну адресу.

9.4 Питання, не врегульовані цим Угодою, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

9.5 Дана користувацька угода не може бути трактована як договір про встановлення агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин між Користувачем і Сайтом, що прямо не вказані в цій угоді.