Можна здійснювати перетворення виразів, використовуючи такі властивості добування кореня \(n\)-го степеня з дійсного числа:
 
ann=aann=aabn=anbnabn=anbn(b0)ank=aknakn=ankakpnp=akn
Приклад:
Виконай дії:
 
x4+y4x4y4
 
Розв'язання
  
Застосуємо формулу скороченого множення aba+b=a2b2 і формулу ank=akn\(.\)
 
x4+y4x4y4=x42y42=x24y24
 
Тепер скористаємося формулою akpnp=akn і поділимо в кожному з отриманих радикалів показники кореня й підкореневого виразу на \(2.\)
 
x24y24=x2:24:2y2:24:2=x12y12=xy