Розглянемо степеневі функції з від'ємним дробовим показником степеня y=xmn\(.\)
 
Графік — вітка гіперболи.
 
27_t04(1).png
 
Графік має горизонтальну асимптоту \(y = 0\) і вертикальну асимптоту \(x =0.\)
 Властивості функції y=xmn
\(1)\) D(f)=0;+\(;\)
\(2)\) E(f)=0;+\(;\)
\(3)\) не є ні парною, ні непарною;
\(4)\) спадає при x0;+\(;\)
\(5)\) не має ні найбільшого, ні найменшого значення;
\(6)\) необмежена зверху, обмежена знизу;
\(7)\) опукла вниз;
\(8)\) неперервна.