Складність:
00:15:00
1. Дослідження функції на обмеженість 1Б.
2. Зростаюча та спадна функції 1Б.
3. За яких значень аргументу функція додатна або від'ємна? 1Б.
4. Графік функції вигляду y=|x|+а 2Б.