Теорія

Завдання

1. Знаходження членів послідовності, дана загальна формула

Складність: легке

1,5
2. Знаходження членів послідовності, дано попередні члени

Складність: легке

1
3. Аналітично задана послідовність

Складність: легке

1,5
4. Рекурентно задана послідовність

Складність: легке

2
5. Визначення виду послідовності

Складність: легке

2
6. Знаходження членів послідовності (аналітична формула)

Складність: легке

3
7. Знаходження номера члена послідовності, який дорівнює даному числу

Складність: середнє

3
8. Обчислення члена послідовності, якщо дана нижня межа

Складність: середнє

3
9. З'ясування обмеженості послідовностей

Складність: середнє

1
10. Використання властивостей функції в обчисленні членів послідовності

Складність: важке

4
11. Обчислення значення параметра р. Обмежена послідовність

Складність: важке

3
12. Доказ монотонності послідовності

Складність: важке

6,5

Тести

Матеріали для вчителів