Числове коло
Одиничне коло - коло, центр якого розташований на початку координат і радіус якого дорівнює \(1\).
 
Одиничне коло зі встановленою відповідністю між дійсними числами і точками кола називають числовим колом.
 
rinkis 3.jpg
Запам'ятайте порядок квадрантів!
rinkis 3 - Copy (3) - Copy.jpg
Кут, який утворений додатним напрямком осі \(OX\) і променем \(OA\), називається кутом повороту.
Важливо запам'ятати, де знаходяться кути \(0\)°;  \(90\)°;  \(180\)°;  \(270\)°;  \(360\)°.
 
Якщо \(A\) переміщається проти годинникової стрілки, виходять додатні кути.
rinkis - Copy.jpg
 
Якщо \(A\) перемещається за годинниковою стрілкою, виходять від'ємні кути.
rinkis - Copy - Copy (2).jpg
 
 
Позначте на одиничному колі кут \(225\)°.
rinkis - Copy - Copy (3).jpg
 1) Визначаємо, в якому квадранті знаходиться кут:
він більше \(180\)° і менше \(270\)°, отже, в \(III\) квадранті.

2) Обчислюємо, на скільки градусів цей кут відрізняється від кута \(180\)°.
 
\(225\)° \(= 180\)° \(+\) \(45\)°
  
Позначте на одиничному колі кут -\(120\)°.
rinkis - Copy - Copy (2) - Copy.jpg
Кут позначається у від'ємному напрямку. Він знаходиться в \(III\) квадранті.
Розв'язання:  
\(-120\)° \(= -90\)° \(+\) \((-30\)°\()\)