Теорія

Завдання

1. Зростання і спадання функції y = cosx

Складність: легке

1
2. Порівняння чисел, використання властивості функції y = cosx

Складність: легке

2
3. Визначення значень косинусів деяких кутів

Складність: легке

1
4. Перетворення виразу cos t і визначення його значення

Складність: легке

1
5. Застосування формул зведення до порівняння чисел

Складність: середнє

2
6. Побудова графіка функції y = cos x+ b або y = cos (x+а)

Складність: середнє

1
7. Приналежність точок графіку функції y = k cos(x+a)+ b

Складність: середнє

1
8. Знаходження найбільшого і найменшого значення функції y = cosx

Складність: середнє

1
9. Область значень функції y = cosx

Складність: середнє

1
10. Визначення парності функції

Складність: середнє

1
11. Розв'язання рівняння cosx = ax b графічно

Складність: важке

1
12. Визначення найбільшого і найменшого значення функції

Складність: важке

2
13. Побудова графіків функцій y = cos(x+a)+ b

Складність: важке

4

Тести

Матеріали для вчителів