Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Властивості функції y = sinx та її графік Описується побудова графіка функції y = sin x, перераховуються основні властивості функції.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Зростання і спадання функції y = sinx 1 вид - рецептивний легке 1Б. З'ясовується зростання або спадання функції y = sinx на відрізку.
2. Визначення значень синусів деяких кутів 1 вид - рецептивний легке 1Б. Використав теорію, визначаються значення синусів деяких кутів. Потрібно прочитати графік функції та за абсциссою, знайти ординату.
3. Перетворення виразу sin t і визначення його значення 2 вид - інтерпретація легке 1Б. У ході розв'язання перетворюється вираз sin t так, щоб t було менше, ніж 2Пі, але більше 0 і потім визначається його значення.
4. Порівняння чисел із використанням властивостей функції y = sinx 1 вид - рецептивний середнє 1Б. Для порівняння цих чисел використовуємо властивість зростання або спадання функції y = sinx.
5. Приналежність точок графіку 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Визначається приналежність точок графіку, обчислення синуса деяких кутів.
6. Побудова графіка функції y= sinx 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Побудова графіків функцій виду y = sinx+ b; y = -sinx+ b; y = sin(x+ a); y = ksinx.
7. Знаходження найбільшого і найменшого значення функції y = sinx 3 вид - аналіз середнє 1Б. Знаходиться найбільше і найменше значення функції y = sinx на певному проміжку. Для кожного випадку пропонується малюнок.
8. Область значень функції y= sinx 2 вид - інтерпретація середнє 1Б. Знаходиться область значень функції y = b sin ax, що знаходиться під знаком квадратного кореня.
9. Визначення парності функції 3 вид - аналіз середнє 1Б. В ході розв'язання функція досліджується на парність, використав визначення парної або непарної функції.
10. Розв'язання рівняння графічно 4 вид - творчий важке 1Б. Пропонується розв'язати рівняння графічно. В одній площині потрібно побудувати графіки лінійної функції і y = sinx. Графіки можуть перетинатися як в одній або в декількох точках, так і не перетинатися.
11. Визначення найбільшого і найменшого значення функції 4 вид - творчий важке 2Б. Пропонується визначити найбільше і найменше значення функції, заздалегідь спростив це вираження. В ході розв'язання використовуються формули приведення і формули подвійного аргументу, які можна дати перед розв'язанням. Завдання можна запропонувати і в темі «Перетворення тригонометричних виразів».
12. Побудова графіків функцій y = sin (x a) b 3 вид - аналіз важке 4Б. Будуються графіки функцій виду y = sin (x a) b. У ході побудови утворюється допоміжна система, в якій можна побудувати основний графік y = sinx. При побудові треба вказати переміщення основного графіку управо або вліво по осі х, вгору або вниз по осі y.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування за темою «Функція y = sinx» 00:10:00 легке 3Б. У завданнях визначається зростання або спадання функції y = sinx на відрізку, перетворюються вирази, що містять синус деяких кутів і знаходяться їхні значення.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота за темою «Функція y = sinx» 00:15:00 середнє 3Б. Пропонуються завдання, в яких треба визначити за малюнком графік якої функції зображено, значення функції при конкретному значенні аргументу, найбільше та найменше значення функції.
2. Перевірочна робота за темою «Функція y = sinx» 00:20:00 середнє 4Б. Пропонуються завдання на порівняння синусів деяких кутів, обчислення значення виразу, що містить синуси деяких кутів, розв'язання рівнянь графічно, доказ рівності.