Метод порівняння показників
Оскільки рівність at=as, де a>0,a1

справедлива тоді і тільки тоді, коли t=s, тоді вірне наступне твердження:

Показникове рівняння afx=agx (де a>0,a1) рівносильне рівнянню fx=gx.
Приклад:

\(1.\) Розв'язати рівняння: 22x4=64  

Представивши 64, як 26, перепишемо задане рівняння у вигляді  22x4=26

Це рівняння рівносильне рівнянню 2x4=6 , звідки знаходимо: x=5

 
\(2.\) Розв'язати рівняння: 132x3,5=13;
Представимо 13, як 1312, перепишемо задане рівняння у вигляді 132x3,5=130,5.
Це рівняння рівносильне рівнянню 2x3,5=0,5, звідки знаходимо: x=2.