Теорія

Завдання

1. Рівняння третього степеня (добуток дорівнює 0)

Складність: легке

1,5
2. Рівняння з модулем вигляду |x|=a

Складність: легке

1
3. Заміна рівняння на рівносильне рівняння

Складність: легке

1
4. Рівняння третього степеня, спосіб групування

Складність: середнє

4
5. Біквадратне рівняння

Складність: середнє

4
6. Рівняння п'ятого степеня

Складність: середнє

3
7. Тригонометричне рівняння

Складність: важке

4
8. Рівняння n-го степеня

Складність: середнє

2
9. Ірраціональне рівняння (квадратне)

Складність: середнє

4
10. Запитання про рівність із модулем

Складність: середнє

1
11. Рівняння з модулем вигляду |f(x)|=a

Складність: середнє

2
12. Рівняння з модулем вигляду |f(x)|=|g(x)|

Складність: середнє

3
13. Рівняння з модулем, подібні модулі

Складність: середнє

3
14. Тригонометричне рівняння, метод розкладання на множники

Складність: середнє

4
15. Рівняння шостого степеня, метод введення нової змінної

Складність: середнє

3
16. Ірраціональне рівняння, метод введення нової змінної

Складність: середнє

4
17. Ірраціональне рівняння, метод введення нової змінної, обернені величини

Складність: середнє

3
18. Логарифмічне рівняння, метод введення нової змінної

Складність: середнє

4
19. Розв'язання рівняння, заміна його на рівносильне рівняння

Складність: середнє

2
20. Розв'язання рівняння графічним методом

Складність: середнє

2
21. Рівняння третього степеня, розкладання на множники

Складність: важке

4
22. Рівняння вищого степеня

Складність: важке

3
23. Ірраціональне рівняння (властивість модуля)

Складність: важке

4
24. Рівняння з двома модулями

Складність: важке

3
25. Квадратне рівняння з модулем

Складність: важке

3

Тести

Матеріали для вчителів