Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Заміна рівняння h(f(x))=h(g(x)) на рівняння f(x)=g(x) Описується перший метод розв'язання рівнянь, коли рівняння вигляду h(f(x))=h(g(x)) замінюється на рівняння f(x)=g(x).
2. Розв'язання рівняння методом розкладання на множники Розв'язання рівняння методом розкладання на множники, приклад.
3. Розв'язання рівняння методом введення нової змінної Біквадратні рівняння, метод введення нової змінної.
4. Функціонально-графічний метод Описується четвертий метод розв'язання рівнянь — функціонально-графічний. Наводяться приклади застосування цього методу.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Рівняння третього степеня (добуток дорівнює 0) 2 вид - інтерпретація легке 1,5Б. Розв'язання рівняння третього степеня (добуток дорівнює 0).
2. Рівняння з модулем вигляду |x|=a 2 вид - інтерпретація легке 1Б. Знаходження добутку коренів рівняння з модулем вигляду |x|=a.
3. Заміна рівняння на рівносильне рівняння 1 вид - рецептивний легке 1Б. Визначається рівносильність рівнянь у результаті переходу від рівняння вигляду h(f(x))=h(g(x)) до рівняння f(x)=g(x).
4. Рівняння третього степеня, спосіб групування 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Розв'язання рівняння третього степеня розкладанням на множники способом групування.
5. Біквадратне рівняння 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Розв'язання біквадратного рівняння способом введення нової змінної.
6. Рівняння п'ятого степеня 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Розв'язання рівняння п'ятого степеня, використання кубічного кореня (добуток дорівнює 0).
7. Тригонометричне рівняння 3 вид - аналіз важке 4Б. Містить sin x; сума нескінченної геометричної прогресії
8. Рівняння n-го степеня 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Розв'язання рівняння n-го степеня.
9. Ірраціональне рівняння (квадратне) 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Розв'язання ірраціонального рівняння (формула квадрата суми або різниці).
10. Запитання про рівність із модулем 1 вид - рецептивний середнє 1Б. Теоретичні запитання про рівність із модулем, використання визначення модуля.
11. Рівняння з модулем вигляду |f(x)|=a 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Розв'язання рівняння з модулем вигляду |f(x)|=a.
12. Рівняння з модулем вигляду |f(x)|=|g(x)| 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Розв'язання рівняння з модулем вигляду |f(x)|=|g(x)|.
13. Рівняння з модулем, подібні модулі 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Розв'язання рівняння з модулем, зведення подібних модулів.
14. Тригонометричне рівняння, метод розкладання на множники 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Розв'язання тригонометричного рівняння методом розкладання на множники.
15. Рівняння шостого степеня, метод введення нової змінної 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Розв'язання рівняння шостого степеня методом введення нової змінної.
16. Ірраціональне рівняння, метод введення нової змінної 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Розв'язання ірраціонального рівняння методом введення нової змінної.
17. Ірраціональне рівняння, метод введення нової змінної, обернені величини 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Розв'язання ірраціонального рівняння методом введення нової змінної, обернені величини.
18. Логарифмічне рівняння, метод введення нової змінної 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Розв'язання логарифмічного рівняння методом введення нової змінної.
19. Розв'язання рівняння, заміна його на рівносильне рівняння 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Для розв'язання рівняння застосовується метод заміни його на рівносильне рівняння, тобто від рівняння вигляду h(f(x))=h(g(x)) переходимо до рівняння f(x)=g(x).
20. Розв'язання рівняння графічним методом 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Пропонується розв'язати рівняння, використовуючи функціонально-графічний метод.
21. Рівняння третього степеня, розкладання на множники 2 вид - інтерпретація важке 4Б. Розв'язання рівняння третього степеня методом розкладання на множники.
22. Рівняння вищого степеня 2 вид - інтерпретація важке 3Б. Розв'язання рівняння вищого степеня методом розкладання на множники.
23. Ірраціональне рівняння (властивість модуля) 2 вид - інтерпретація важке 4Б. Розв'язання ірраціонального рівняння, використання властивості модуля.
24. Рівняння з двома модулями 2 вид - інтерпретація важке 3Б. Розв'язання рівняння з двома модулями.
25. Квадратне рівняння з модулем 2 вид - інтерпретація важке 3Б. Розв'язання квадратного рівняння з модулем.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Загальні методи розв'язання рівнянь» 00:10:00 легке 3,5Б. Пропонується розв'язати рівняння третього степеня, знайти добуток коренів рівняння з модулем вигляду |x|=a, визначити рівносильність переходу від рівняння вигляду h(f(x))=h(g(x)) до рівняння f(x)=g(x).

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Загальні методи розв'язання рівнянь» 00:15:00 середнє 11Б. Пропонується розв'язати рівняння, застосовуючи метод заміни його на рівносильне рівняння, тобто від рівняння вигляду h(f(x))=h(g(x)) перейти до рівняння f(x)=g(x); також використовуючи метод розкладання на множники, розв'язати рівняння 3 степеня або тригонометричне рівняння. Пропонується розв'язати рівняння, використовуючи функціонально-графічний метод.
2. Перевірочна робота з теми «Загальні методи розв'язання рівнянь» 00:25:00 середнє 17Б. Пропонується розв'язати рівняння, застосовуючи різні методи: перехід від рівняння вигляду h(f(x))=h(g(x)) до рівняння f(x)=g(x), метод розкладання на множники (розв'язання ірраціонального та показникового рівнянь), метод введення нової змінної (розв'язання тригонометричного рівняння). Потрібно розв'язати ірраціональне рівняння, підносячи його до квадрата двічі.