Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Формула різниці квадратів Формули скороченого множення: різниця квадратів, приклади застосування формули.
2. Формула квадрата суми Формули скороченого множення: квадрат суми, приклади застосування формули.
3. Формула квадрата різниці Формули скороченого множення: квадрат різниці, приклади застосування формули.
4. Формули скороченого множення Формули скороченого множення: квадрат суми, квадрат різниці, різниця квадратів, доказ формул.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Формули скороченого множення (формулювання) 1 вид - рецептивний легке 1Б. Вибрати правильне формулювання.
2. Застосування формули різниці квадратів 1 вид - рецептивний легке 1Б. Застосування формули різниці квадратів.
3. Добуток різниці й суми (звичайні дроби) 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Застосування формули різниці квадратів (звичайні дроби).
4. Різниця квадратів (цілі числа) 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Обчислення значення виразу.
5. Формула різниці квадратів 1 вид - рецептивний легке 1Б. Формула різниці квадратів.
6. Різниця квадратів (степінь) 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Застосування формули різниця квадратів (степінь).
7. Різниця квадратів (десяткові дроби) 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Застосування формули "різниця квадратів" (десяткові дроби).
8. Розкриття дужок, різниця квадратів (числа і букви) 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Доказ тотожності
9. Добуток суми й різниці (цілі числа) 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Застосування формули.
10. Значення виразу 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Застосування формули скороченого множення для визначення значення виразу.
11. Добуток суми й різниці (числове вираження) 3 вид - аналіз важке 5Б. Треба обчислити значення числового виразу, застосовуючи формулу.
12. Дріб (різниця квадратів) 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Скорочення дробу.
13. Формула квадрата суми або квадрата різниці, перевірка правильності використання формули 1 вид - рецептивний легке 1Б. Перевірка правильності використання формули квадрата суми або квадрата різниці.
14. Тотожності (закони додавання та множення, формули скороченого множення) 1 вид - рецептивний легке 5Б. Вибір рівностей, які є тотожністю.
15. Квадрат різниці 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Доказ тотожності.
16. Квадрат двочлена 1 вид - рецептивний легке 5Б. Доказ тотожності.
17. Формула квадрата суми, піднесення многочлена до квадрату 1 вид - рецептивний легке 2Б. Піднесення многочлена до квадрату, використовуючи формулу квадрата суми.
18. Квадрат суми 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Доказ тотожності.
19. Формула квадрата різниці 1 вид - рецептивний легке 1Б. Формула квадрата різниці.
20. Квадрат суми (десяткові дроби) 2 вид - інтерпретація середнє 5Б. Піднесення до квадрата.
21. Квадрат різниці (звичайні дроби) 2 вид - інтерпретація середнє 5Б. Піднесення до квадрату.
22. Квадрат суми (тричлен) 2 вид - інтерпретація середнє 5Б. Скоротити, скориставшись формулою.
23. Квадрат різниці (тричлен) 2 вид - інтерпретація середнє 5Б. Заміна змінної одночленом, застосування формули.
24. Квадрат різниці (множення на число) 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Застосування формули.
25. Різниця квадратів (цілі числа) 3 вид - аналіз важке 7Б. Застосування формули різниці квадратів (цілі числа).
26. Добуток квадратів двочленів 3 вид - аналіз важке 9Б. Доказ тотожності
27. Формули скороченого множення (десяткові дроби) 3 вид - аналіз важке 8Б. Застосування формул (різниця квадратів і квадрат суми)
28. Різниця кубів 2 вид - інтерпретація середнє 5Б. Застосування формули.
29. Добуток суми двох чисел на неповний квадрат їх різниці 3 вид - аналіз важке 3Б. Застосування формули суми кубів.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Формула квадрата різниці Інший легке 2Б. Піднесення многочлена до квадрата з використанням формули квадрата різниці.
2. Скорочене множення (квадрат різниці) Інший середнє 5Б. Застосування формули.
3. Квадрат суми (цілі числа) Інший легке 2Б. Застосування формули.
4. Квадрат суми (тричлен) Інший середнє 5Б. Заміна змінної одночленном, застосування формули.
5. Добуток суми й різниці (десяткові дроби) Інший середнє 3Б. Застосування формули.
6. Різниця квадратів, десяткові дроби Інший середнє 3Б. Обчислення значення виразу.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Формули скороченого множення» 00:07:00 легке 12Б. Завдання на застосування формули «різниця квадратів»; «квадрат суми» (десяткові дроби); застосування формули «квадрат різниці» (звичайні дроби).

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Формули скороченого множення» 00:15:00 середнє 16Б. Завдання на знання формул скороченого множення (формулювання); згорнути трином за формулою «квадрат суми»; заміна змінної одночленном, застосувавши формулу «квадрат різниці» (трином); добуток суми й різниці (цілі числа).
2. Перевірна робота з теми «Формули скороченого множення» 00:20:00 середнє 25Б. Завдання на піднесення до квадрата, застосування формули «квадрат суми» (цілі числа);   заміна змінної одночленном, застосовуючи формулу «квадрат суми» (трином);   застосування формули «добуток суми й різниці» (десяткові дроби); застосування формули «квадрат різниці»; застосування формули «різниця квадратів» (степінь); застосування формули «різниця квадратів» (цілі числа).