Побудова графіка функції y=ax2 за умови, що \(a > 0\)
Якщо \(a\) додатне (\(a > 0\)), то вітки параболи спрямовані вгору.
  
1. Вершина параболи знаходиться на початку координат.
  
2. Замість аргументу (\(x\)) підставляються два (або більше) додатних і від'ємних значень, наприклад, \(1; 2\) і \(- 1; -2\). Обчислюються значення функції (\(y\)) в цих точках.
  
3. Отримані точки позначаються на координатній площині, плавно з'єднуються. Виходить крива лінія (не ламана).
 
Зверни увагу!
При обчисленні значень функції спочатку виконується піднесення до степеня, а потім множення.
Приклад:
Побудуй графік функції y=1,5x2.
\(x\)
\(y\)
Обчислення
\(-2\)
\(6\)
y=1,5(2)2=1,54=6¯
\(-1\)
\(1,5\)
y=1,5(1)2=1,51=1,5¯
\(1\)
\(1,5\)
y=1,512=1,51=1,5¯
\(2\)
\(6\)
y=1,522=1,54=6¯
 
 
       1,5x2.PNG
 
Параболу можна будувати за допомогою симетрії. У такому випадку можна вибирати менше значень. Наприклад, тільки \(1\) та \(2\).