Властивості функцій y=kx2, якщо \(k > 0\)
Описуючи властивості цієї функції, ми будемо спиратися на її геометричну модель — параболу.
 
geom_mod.png
 
1. Оскільки для будь-якого значення \(x\) за формулою y=kx2 можна обчислити відповідне значення \(y\), то функція визначена в будь-якій точці \(x\) (за будь-якого значення аргументу \(x\)).
 
Коротше це записують так: область визначення функції є ;+, тобто вся координатна пряма.
 
2. \(y = 0\), якщо \(x = 0\); \(у > 0\), якщо x0. Це видно і з графіку функції (він увесь розташований вище від осі \(x\)). Але це можна обґрунтувати  й без допомоги графіка: якщо x0, тоді kx2>0 як добуток двох додатних чисел \(k\) та x2.
 
3. y=kx2 — неперервна функція.
 
4.  yнайм=0 (досягається, якщо \(х = 0\)); yнайб не існує.
 
5. Функція y=kx2 зростає, якщо x0 та спадає, якщо x0.
 
У \(7\)-му класі процес перерахування властивостей функції ми називали читанням графіка.
 
Процес читання графіка ставатиме все більш насиченим і цікавим, адже ми будемо вивчати нові властивості функцій.
 
П'ять перерахованих вище властивостей ми обговорювали в \(7\)-му класі для вивчених тоді функцій. Додамо одну нову властивість.
 
Зверни увагу!
Функцію \(у = f(x)\) називають обмеженою знизу, якщо всі значення функції є більшими від певного числа. Геометрично це означає, що графік функції розташований вище від певної прямої, паралельної осі \(x\).
Тепер поглянь: графік функції y=kx2 розташований вище від прямої \(у = -1\) (або \(у = - 2\), це неважливо), яка проведена на малюнку.
 
geom_mod1.png
 
Отже, y=kx2 \((k > 0)\) — обмежена знизу функція.   
 
Поряд із функціями, обмеженими знизу, розглядаються і функції, обмежені зверху.
Функцію \(у = f(x)\) називають обмеженою зверху, якщо всі значення функції є меншими від певного числа. Геометрично це означає, що графік функції розташований нижче від певної прямої, паралельної осі \(x\).
Чи існує така пряма для параболи y=kx2, де \(k > 0\)? Ні. Це означає, що функція не є обмеженою зверху.
 
Отже, ми отримали ще одну властивість. Додамо її до тих п'яти, які вказані вище.
 
6. Функція y=kx2 \((k > 0)\) обмежена знизу та необмежена зверху.
 
7. Область значень функції y=kx2 \((k>0)\) — промінь 0;+.
 
8. Функція опукла вниз.
Властивості функції y=kx2, якщо \(k < 0\)
Описуючи властивості цієї функції, ми спираємося на її геометричну модель — параболу.
  
geom_mod3.png
 
1.Область визначення функції ;+.
2. \(у = 0\), якщо \(х = 0\); \(у < 0\), якщо x0.
З. y=kx2 — неперервна функція.
4. yнайб=0 (досягається, якщо \(х = 0)\), yнайм не існує.
5. Функція зростає, якщо x0, убуває, якщо x0.
6. Функція обмежена зверху і необмежена знизу.
7. Область значень функції y=kx2 \((k<0)\) — промінь ;0.
 
Використаний вище порядок кроків під час перерахування властивостей функції не є законом.

Поки що він склався хронологічно саме таким.