Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Функція y=k/x Функція y= k/x: теорія, приклади.
2. Властивості функції y=k/x та її графік Властивості функції y=k/x та її графік.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Коефіцієнт оберненої пропорційності 1 вид - рецептивний легке 1Б. Записати коефіцієнт оберненої пропорційності.
2. Розташування графіка функції 1 вид - рецептивний легке 1Б. Визначити, у яких чвертях розташований графік функції.
3. Побудова графіка функції 1 вид - рецептивний легке 1Б. Необхідно побудувати графік функції та відповісти на запитання.
4. Оберненено пропорційні величини 1 вид - рецептивний легке 1Б. Визначення обернено пропорційних величин.
5. Гіпербола 1 вид - рецептивний легке 1Б. Визначення вигляду функції, графіком якої є гіпербола.
6. Значення оберненої пропорційності 1 вид - рецептивний легке 1Б. Обчислення значення оберненої пропорційності за умови відомого аргументу.
7. Належність точки графіку оберненої пропорційності 1 вид - рецептивний легке 2Б. Визначення координат точки, що належить графіку оберненої пропорційності.
8. Визначення формули оберненої пропорційності 1 вид - рецептивний легке 2Б. Визначення формули оберненої пропорційності за умови відомих координат точки, через яку проходить графік поданої функції.
9. Задача на обернену пропорційність 1 вид - рецептивний середнє 2Б. Розв'язання задачі на обернену пропорційність, вибір графіка, що описує подану в задачі ситуацію.
10. Задача на обернену пропорційність (кількість і вартість товару) 1 вид - рецептивний середнє 2Б. Розв'язання задачі на обернену пропорційність (кількість і вартість товару).
11. Побудова графіка оберненої пропорційності 1 вид - рецептивний середнє 4Б. Завдання на побудову графіка оберненої пропорційності.
12. Аргумент оберненої пропорційності 1 вид - рецептивний середнє 3Б. Обчислення аргументу оберненої пропорційності (y=k/x + b) за умови заданого значення функції.
13. Економічна задача 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Розв'язання економічної задачі.
14. Належність точки графіку 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Необхідно визначити, чи належить точка графіку функції (без побудови графіка).
15. Обчислення значення 2 вид - інтерпретація середнє 2Б. Обчислення значення функції.
16. Знаходження значення 3 вид - аналіз важке 3Б. Потрібно знайти значення функції.
17. Значенння функції 3 вид - аналіз важке 3Б. Потрібно обчислити значення функції.
18. Значення аргументу 3 вид - аналіз важке 3Б. Необхідно знайти значення аргументу.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Властивості функції Інший легке 1Б. Виконання завдання, де потрібно використати властивості функції.
2. Графічне розв'язання системи рівнянь Інший важке 3Б. Необхідно графічно розв'язати систему рівнянь.
3. Доведення Інший важке 5Б. Завдання на доведення. Перевіряється та оцінюється вчителем. 1 варіант.
4. Розв'язання рівняння Інший важке 1Б. Розв'язання рівняння графічним методом.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Функція y=k/x» 00:15:00 легке 5Б. Визначення коефіцієнта оберненої пропорційності; з'ясування, у яких чвертях розташований графік; побудова графіка.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Функція y=k/x» 00:20:00 середнє 7Б. Задання формулою оберненої пропорційності, обчислення значення, властивості функції.
2. Перевірочна робота з теми «Функція y=k/x, її властивості» 00:30:00 важке 9Б. Графічне розв'язання системи рівнянь, графічне розв'язання рівнянь, завдання на доведення (перевіряється та оцінюється вчителем).