Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Множення алгебраїчних дробів Множення алгебраїчних дробів, приклади.
2. Множення та піднесення до степеня алгебраїчних дробів Множення та піднесення до степеня алгебраїчних дробів, приклади.
3. Ділення алгебраїчних дробів Ділення алгебраїчних дробів, приклади.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Добуток алгебраїчних дробів 1 вид - рецептивний легке 2Б. Множення алгебраїчних дробів.
2. Частка алгебраїчного дробу та змінної 1 вид - рецептивний легке 2Б. Ділення алгебраїчного дробу на змінну.
3. Частка алгебраїчних дробів (одночлени) 1 вид - рецептивний легке 2Б. Ділення алгебраїчних дробів.
4. Добуток алгебраїчних дробів (одночлени, знаки) 1 вид - рецептивний легке 3Б. Множення алгебраїчних дробів із різними знаками.
5. Частка алгебраїчних дробів (одночлени, знаки) 2 вид - інтерпретація легке 4Б. Ділення алгебраїчних дробів із різними знаками.
6. Добуток алгебраїчних дробів (степені, числа) 1 вид - рецептивний легке 3Б. Множення алгебраїчних дробів.
7. Піднесення до степеня алгебраїчного дробу (одночлени, числа) 2 вид - інтерпретація легке 4Б. Піднесення алгебраїчного дробу до степеня.
8. Частка алгебраїчних дробів (степені, букви) 2 вид - інтерпретація легке 3Б. Ділення алгебраїчних дробів.
9. Добуток одночлена та алгебраїчного дробу 2 вид - інтерпретація легке 4Б. Множення одночлена та алгебраїчного дробу.
10. Добуток алгебраїчних дробів (біноми й одночлени) 1 вид - рецептивний легке 3Б. Множення алгебраїчних дробів.
11. Частка алгебраїчних дробів (спільний множник) 2 вид - інтерпретація середнє 5Б. Ділення алгебраїчних дробів, винесення спільного множника за дужки.
12. Піднесення до степеня від'ємного алгебраїчного дробу 2 вид - інтерпретація середнє 6Б. Піднесення до степеня від'ємного алгебраїчного дробу.
13. Добуток степенів алгебраїчних дробів (букви) 2 вид - інтерпретація середнє 5Б. Піднесення до степеня та множення алгебраїчних дробів.
14. Добуток алгебраїчних дробів, розкладання на множники 1 вид - рецептивний середнє 4Б. Множення алгебраїчних дробів, розкладання на множники, зміна знака, скорочення.
15. Частка алгебраїчних дробів 1 вид - рецептивний середнє 3Б. Ділення алгебраїчних дробів, винесення спільного множника, скорочення.
16. Добуток алгебраїчних дробів зі степенями, піднесення дробу до степеня 1 вид - рецептивний середнє 3Б. Множення алгебраїчних дробів зі степенями, піднесення їх до степеня.
17. Добуток алгебраїчних дробів (спільний множник, протилежні біноми) 2 вид - інтерпретація середнє 6Б. Множення алгебраїчних дробів.
18. Частка алгебраїчних дробів (різниця квадратів) 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Ділення алгебраїчних дробів, застосування формули скороченого множення.
19. Добуток алгебраїчних дробів (сума та різниця кубів) 2 вид - інтерпретація середнє 4Б. Множення алгебраїчних дробів, застосування формули скороченого множення.
20. Частка алгебраїчних дробів (формули скороченого множення, спільний множник) 2 вид - інтерпретація середнє 8Б. Ділення алгебраїчних дробів, винесення спільного множника за дужки, застосування формул скороченого множення.
21. Значення виразу 2 вид - інтерпретація середнє 8Б. Множення алгебраїчних дробів, винесення спільного множника за дужки, застосування формули скороченого множення, обчислення значення виразу.
22. Частка алгебраїчних дробів (сума або різниця кубів, різниця квадратів) 2 вид - інтерпретація важке 11Б. Ділення алгебраїчних дробів, застосування формул скороченого множення.
23. Частка степенів алгебраїчних дробів 3 вид - аналіз важке 9Б. Ділення та піднесення до степеня алгебраїчних дробів.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Добуток алгебраїчних дробів (двочлен та одночлен) Інший легке 2Б. Множення алгебраїчних дробів.
2. Добуток алгебраїчних дробів (квадрат двочлена) Інший середнє 4Б. Множення алгебраїчних дробів, застосування формули скороченого множення.
3. Значення виразу (квадрат суми) Інший середнє 7Б. Множення алгебраїчних дробів, винесення спільного множника за дужки, застосування формули скороченого множення, обчислення значення виразу.
4. Піднесення до степеня алгебраїчного дробу (двочлен, числа) Інший легке 2Б. Піднесення алгебраїчного дробу до степеня.
5. Частка алгебраїчних дробів (протилежні двочлени, спільний множник) Інший середнє 5Б. Ділення алгебраїчних дробів.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Множення, ділення та піднесення до степеня алгебраїчних дробів» 00:05:00 середнє 8Б. Завдання на множення алгебраїчних дробів; ділення алгебраїчних дробів, винесення спільного множника, скорочення; множення алгебраїчних дробів зі степенями, піднесення їх до степеня.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Множення, ділення та піднесення до степеня алгебраїчних дробів» 00:15:00 середнє 17Б. Пропонуються завдання на: 1) множення алгебраїчних дробів (біном і одночлен); 2) ділення алгебраїчних дробів (одночлени); 3) піднесення до степеня алгебраїчного дробу (одночлени, числа); 4) множення алгебраїчних дробів (спільний множник, протилежні біноми); 5) ділення алгебраїчних дробів, застосування формули скороченого множення (різниця квадратів).
2. Перевірочна робота з теми «Множення, ділення та піднесення до степеня алгебраїчних дробів» 00:20:00 середнє 12Б. Подаються завдання на: 1) множення алгебраїчних дробів (степені, числа); 2) ділення алгебраїчного дробу на змінну; 3) піднесення до степеня алгебраїчного дробу (біноми, числа); 4) ділення алгебраїчних дробів (протилежні біноми, спільний множник); 5) множення алгебраїчних дробів, застосування формули скороченого множення (квадрат бінома); 6) множення алгебраїчних дробів, винесення спільного множника за дужки, застосування формули скороченого множення, обчислення значення виразу; 7) ділення алгебраїчних дробів, застосування формул скороченого множення (сума або різниця кубів, різниця квадратів).