Методична рекомендація:

Теорія

Номер Назва Опис
1. Спрощення раціональних виразів Спрощення раціональних виразів, приклади.
2. Доведення раціональних виразів Доведення раціональних виразів, приклади.

Завдання

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Порядок дій 1 вид - рецептивний легке 2Б. Розставлення порядку дій у раціональному виразі.
2. Частка суми й різниці біномів 2 вид - інтерпретація легке 4Б. Зображення у вигляді дробу.
3. Добуток суми й різниці біномів 2 вид - інтерпретація легке 4Б. Застосування формули скороченого множення (різниця квадратів).
4. Добуток суми та дробу 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Спрощення виразу, зображення у вигляді дробу.
5. Добуток різниці та дробу 2 вид - інтерпретація середнє 3Б. Спрощення виразу.
6. Частка різниці та дробу 2 вид - інтерпретація середнє 6Б. Виконання дій, спрощення виразу.
7. Добуток дробу та суми дробів 2 вид - інтерпретація середнє 7Б. Виконання дій, застосування формули скороченого множення (різниця квадратів).
8. Різниця добутку та дробу 2 вид - інтерпретація середнє 8Б. Зображення у вигляді дробу, спрощення виразу.
9. Доведення тотожності 2 вид - інтерпретація середнє 6Б. Доведення тотожності.
10. Доведення раціональних виразів 2 вид - інтерпретація важке 9Б. Доведення раціональних виразів.
11. Вираз, значення якого не залежить від змінних 2 вид - інтерпретація важке 8Б. Доведення незалежності значення виразу від значень змінних, що входять до нього.
12. Вираз на всі дії 2 вид - інтерпретація важке 12Б. Виконання дій, винесення спільного множника за дужки, застосування формул скороченого множення.

Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)

Номер Назва Вид Складність Бали Опис
1. Квадрат двочлена Інший середнє 4Б. Застосування формули скороченого множення.
2. Тотожність чи нетотожність? Інший середнє 6Б. З'ясування, чи є рівність тотожністю, чи ні.
3. Частка суми та дробу Інший середнє 3Б. Спрощення виразу.

Тести

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Тренування з теми «Перетворення раціональних виразів» 00:10:00 середнє 5Б. Завдання на розставлення порядку дій у раціональному виразі; спрощення виразу, зображення у вигляді дробу добутку суми та дробу.

Перевірочні тести (приховані від учнів)

Номер Назва Рекомендований час: Складність Бали Опис
1. Домашня робота з теми «Перетворення раціональних виразів» 00:15:00 середнє 11Б. Завдання на зображення у вигляді дробу частки суми та різниці біномів; застосування формули скороченого множення (різниця квадратів), спрощення добутку суми та різниці біномів; спрощення частки суми та дробу.
2. Перевірочна робота з теми «Перетворення раціональних виразів» 00:25:00 середнє 24Б. Завдання на розставлення порядку дій у раціональному виразі; застосування формули скороченого множення, зображення у вигляді дробу квадрата бінома; з'ясування, чи є рівність тотожністю; винесення спільного множника за дужки, застосування формул скороченого множення, спрощення виразу на всі дії.