1. Обмін речовин і перетворення енергії — основа функціонування біосистем

 2. Біоелементи. Біонеорганічні речовини: огляд будови і біологічна роль

 3. Біоорганічні речовини: білки, нуклеїнові кислоти

 4. Будова та біологічна роль вуглеводів і ліпідів

 5. Структури клітин, які забезпечують процеси обміну речовин та енергії

 6. Особливості обміну речовин в автотрофних організмів

 7. Особливості обміну речовин у гетеротрофних організмів

 8. Роль ферментів у забезпеченні метаболізму клітини та цілісного організму

 9. Вітаміни та їхня роль в обміні речовин та енергії

 10. Мінеральні речовини

 11. Енергетичне забезпечення процесів метаболізму

 12. Обмін речовин в організмі людини

 13. Порушення обміну біоелементів і біонеорганічних речовин

 14. Негативний вплив на обмін речовин чужорідних сполук. Нейрогуморальна регуляція процесів метаболізм