Теорія

Завдання

1. Загальна характеристика АТФ

Складність: легке

1
2. Що називається обміном енергії

Складність: легке

1
3. Склад молекули АТФ, АДФ та АМФ

Складність: середнє

2
4. Джерела світлової та хімічної енергії для живих організмів

Складність: середнє

1
5. Відмінність енергетичних переворень у клітинах від процесів у неживій природі

Складність: середнє

1
6. Визначення частин клітин, у яких відбувається фосфорилювання

Складність: середнє

2
7. Визначення видів фосфорилювання у зазначених органелах

Складність: середнє

3
8. Визначення особливостей отримання енергії автотрофними організмами

Складність: середнє

2
9. Визначення особливостей отримання енергії гетеротрофними організмами

Складність: середнє

2
10. Визначення спільних ознак отримання енергії гетеротрофними та автотрофними організмами

Складність: середнє

2
11. Етапи енергетичного обміну, які відбуваються у зазначених органелах

Складність: середнє

2
12. Відповідність між органелами і етапами енергетичного обміну, що у них відбуваються

Складність: середнє

3
13. Процеси, що відбуваються під час різних етапів енергетичного обміну

Складність: важке

4
14. Визначення етапу енергетичного обміну за характеристикою

Складність: важке

4

Тести

Матеріали для вчителів