Біонеорганічні речовини — це прості й складні неорганічні речовини, нестача яких у живому організмі призводить до порушення біологічних функцій. Ці прості і складні речовини є обов'язковими компонентами будь-якої біосистеми.
З неметалічних елементів найбільше значення в біосистемах мають Оксиген і Нітроген. Основною особливістю, що зумовлює біологічне значення неметалічних елементів є їхня здатність приєднувати електрони і виступати окисниками у окисно-відновних реакціях. Прикладом таких речовин є Оксиген як акцептор електронів у реакціях кисневого розщеплення біомолекул. Важливим для життєдіяльності є і Нітроген, незважаючи на його хімічну інертність. У біосистеми цей газ надходить завдяки азотофіксуючій діяльності бульбочкових бактерій, ціанобактерій.
 
У біологічних системах металічні елементи мають здатність віддавати електрони і бути сильними відновниками в окисно-відновних реакціях. Десять металічних елементів (Натрій, Калій, Магній, Кальцій, Манган, Ферум, Кобальт, Купрум, Цинк, Молібден) називають біометалами або «металами життя», оскільки вони відіграють важливу роль у життєдіяльності організмів. Ці метали легко утворюють стійки йони, що беруть участь у транспортуванні речовин (Натрій, Калій), взаємоперетворенні форм енергії (Кальцій у м'язовому скороченні). Вони входять до складу гормонів (Цинк, Кобальт), ферментів і дихальних та фотосинтезуючих пігментів (Ферум, Купрум). Важкі металічні елементи чинять токсичну дію на організми (Кадмій, Меркурій).
Прості речовини в складі живих організмів здійснюють окиснювально-відновну, структурну, регуляторну, енергетичну функції.
Джерела:
Біологія і екологія (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закл. заг. серед. освіти / В. І. Соболь. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2018. с. 81.