Органічні речовини — речовини, що мають ковалентно зв'язані ланцюги з атомів Карбону.
Сьогодні відомо понад \(20\) мільйонів органічних речовин, серед яких є як природні, так і штучні.
Біоорганічні речовини — речовини, що входять до складу живої природи та беруть участь у перетвореннях речовин, енергії й інформації.
Ці органічні речовини живих організмів мають певні особливості, які тісно пов'язані із їхніми функціями.
 
Біомолекули мають:
  • високу енергоємність завдяки численним зв'язкам;
  • здатність до окиснення з виділенням великої кількості енергії;
  • здатність до гідролітичного розкладу за участі води;
  • залежну від умов змінну активність з визначальним впливом ферментів тощо.
Для біомолекул характерні й складні взаємоперетворення. Наприклад, з вуглеводів утворюються й відкладаються жири, з білків можуть формуватися вуглеводи й жири, з жирів — вуглеводи. Для біомолекул характерною є взаємодія з біонеорганічними речовинами. Так, у автотрофів біомолекули утворюються з вуглекислого газу і води, розклад біомолекул у реакціях окиснення відбувається з утворенням вуглекислого газу, води та амоніаку.
 
Основними функціями біоорганічних речовин в обміні речовин є:
  • структурна — участь у реакціях синтезу з утворенням різних нових молекул;
  • енергетична — участь у реакціях розкладу та забезпеченні енергетичних потреб живого (глюкоза, фруктоза, АТФ);
  • регуляторна — участь у регуляції біохімічних процесів та функцій (ферменти, вітаміни, гормони);
  • резервна — хімічна інертність та нерозчинність у воді зумовлюють відкладання певних біомолекул про запас (крохмаль, глікоген, жири, олії);
  • захисна — біомолекули знешкоджують внутрішні й зовнішні шкідливі речовини, захищають від ультрафіолетового випромінювання, хвороботворних вірусів, бактерій;
  • інформаційна — участь у процесах сприймання, збереження і реалізації інформації (рецепторні білки, РНК, ДНК).
Найзагальнішими функціями біоорганічних речовин є структурна, енергетична, регуляторна, захисна, резервна та інформаційна.
Джерела:
Біологія і екологія (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закл. заг. серед. освіти / В. І. Соболь. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2018. с. 84.