Система — це множинна ієрархічно організованих взаємодіючих елементів.
Системи можуть бути:
  • закритими (у них можливий лише обмін енергією)  і відкритими (наявний обмін речовин й енергії);
  • простими і складними;
  • неживими і живими;
  • за формами руху матерії розрізняють фізичні, хімічні, біологічні, соціальні системи.
Біологічні системи є відкритими системами, які можуть існувати лише за умови постійного зовнішнього обміну речовинами, енергією та інформацією з навколишнім середовищем. Окрім того, всередині живих систем також відбувається інтенсивний внутрішній обмін речовин, енергії та інформації між окремими частинами біосистеми (органелами клітин, органами організму, організмами в екосистемі).
Обмін речовин і перетворення енергії — сукупність процесів, що забезпечують надходження речовин й енергії із середовища, їхнє перетворення у біологічних системах та видалення продуктів життєдіяльності й енергії у середовище.
У загальному потоці речовин, енергії та інформації, що пронизує та об'єднує усі біологічні системи, можна виокремити три етапи:
  • надходження речовин та енергії у біосистеми;
  • внутрішньосистемні перетворення речовин та енергії;
  • видалення речовин та енергії із біосистеми.
Обмін речовин відбувається і в неживій природі, проте цей процес значно відрізняється від обміну в живих системах. Ця відмінність зумовлена насамперед тим, що обмін речовин у біосистемах забезпечує постійне самооновлення, саморегуляцію і самовідтворення та здійснюється завдяки злагодженій дії численних структур. У результаті обміну речовин енергія в біосистемах може накопичуватися, зберігатися і використовуватися для процесів життєдіяльності. Окрім того, ознаками біологічного обміну речовин і перетворення енергії є поетапність перебігу, біокаталітичний характер і регульованість процесів внутрішньосистемного перетворення.
Функціонування біологічних систем можливе лише за умов надходження, перетворення й видалення певних речовин, енергії та інформації.
Джерела:
Біологія і екологія (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закл. заг. серед. освіти / В. І. Соболь. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2018. с. 76-77.