Екскреція — сукупність процесів, спрямованих на виведення невикористаних продуктів обміну речовин та енергії, а також чужорідних і шкідливих для клітини сполук.
Особливостями екскреції у автотрофних організмів є те, що вони — первинні продуценти і синтезують у необхідній кількості усі потрібні органічні речовини.
 
Наприклад, у рослин синтезується лише стільки білків, скільки необхідно на цей час. Вони ніколи не утворюють білків у надлишку і тому виділяють дуже мало нітрогеновмісних відходів — продуктів розщеплення білків.
 
Кінцеві продукти обміну речовин у автотрофних організмів (кисень, вуглекислий газ, вода) є вихідними сполуками для інших реакцій. Наприклад, у рослин вуглекислий газ використовується у темновій фазі фотосинтезу, а вода — у світловій.
 
Спеціалізованих органів екскреції у автотрофів немає, проте продукти виділення в них можуть накопичуватися та видалятися в середовище з тканинами та органами, які відмирають. Так, у зелених рослин відходи метаболізму відкладаються у відмерлих тканинах, у листках чи корі, що періодично видаляються.
  
Виділення води у вигляді пари відбувається під час транспірації через продихи, сочевички, тощо.
Гутація — процес видалення надлишку води через водяні продихи (гідатоди).
Вода випаровується через усі частини рослини, але найінтенсивніше це здійснюють листки.
  
Своєрідним способом виділення є внутрішньоклітинне виділення та ізоляція переведених у важкорозчинну форму продуктів клітині, зв'язуються з катіонами та відкладаються у вигляді кристалів у цитоплазмі (наприклад, включення з кальцій оксалату в щавлю).
Обмін речовин у автотрофних організмів — це обмін, який характеризується надходженням неорганічних речовин, які є джерелом Карбону, Гідрогену та Нітрогену, переважанням у клітинах анаболічних реакцій, первинним синтезом власних органічних сполук і використанням кінцевих продуктів обміну для реакцій.
Виділення речовин у процесі життєдіяльності є важливим компонентом обміну речовин і гомеостазу рослинного організму.
Джерела:
Біологія і екологія (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закл. заг. серед. освіти / В. І. Соболь. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2018. с. 98.