1. Основні поняття генетики

 2. Закономірності спадковості. І та ІІ закони Менделя

 3. Закономірності спадковості. Закон чистоти гамет. ІІІ закон Менделя

 4. Гібридологічний аналіз: основні типи схрещувань

 5. Сучасні молекулярно-генетичні методи досліджень спадковості людини

 6. Організація спадкового матеріалу еукаріотичної клітини та його реалізація

 7. Гени. Регуляція активності генів

 8. Каріотип людини. Хромосомний аналіз

 9. Геном людини

 10. Генетика людини

 11. Успадкування ознак у людини

 12. Зчеплене успадкування. Позахромосомна спадковість у людини

 13. Молекулярні механізми мінливості

 14. Закономірності модифікаційної та спадкової мінливості людини

 15. Мутації та їх класифікація

 16. Мутації та їх властивості

 17. Захист геному людини від шкідливих мутагенних впливів

 18. Генетичний моніторинг у людських спільнотах

 19. Особливості генофонду людських спільнот

 20. Закономірності розподілу алелів у популяції

 21. Хвороби спадкового походження